Konferencja dydaktyczna


Serdecznie zapraszamy  do udziału w konferencji dydaktycznej organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Centrum Języka, Kultury Kaszubskiej oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Tegoroczna konferencja poświęcona będzie podręcznikom do nauki języka kaszubskiego.

Konferencja Gdańsk zaproszenie

Konferencja odbędzie się 17 września 2019 r. (wtorek) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55., Gdańsk), od godz. 9.00 do godz. 15.00.

8.30 – rejestracja uczestników

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 Otwarcie konferencji aula 1.43

9.15 – 11.15 REFERATY PLENARNE
Ewa Andrzejewska, Podręcznik pod lupą – metodyczne propozycje autorów a potrzeby i oczekiwania nauczycieli

Justyna Pomierska, Podręcznik przez pryzmat podstawy programowej „Język regionalny – język kaszubski”

Danuta Pioch, Podręcznik a inne pomoce dydaktyczne

11.15 – 12.00 przerwa kawowa

Warkòwnie „Szkólny – szkólnym”
12.00-13.30 Warkòwnie dlô szkólnëch na spòdlim ùczbòwników do kaszëbsczégò jãzëka, dzél I
13.30-15.00 Warkòwnie dlô szkólnëch na spòdlim ùczbòwników do kaszëbsczégò jãzëka, dzél II
(wëmiana warkòwnëch karnów )
Felicja Baska-Borzyszkowska, Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece
Szlachã wskôzów Kôrnowsczégò w ùczbòwnikach

Emilia Maszke, Kaszëbsczi Òdkriwca
Òdkriwanie kaszëbiznë przez zabawã: Smãtk-psota, rebùsë, tãgódczi, drama…

Elżbieta Pryczkowska, W jantarowi krôjnie
Metodë aktiwizëjącé w ùczbie kaszëbiznë – pòczuj to, co twòji ùczniowie

Lucyna Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle
Ùczbòwnik rozskacywô – ùcznia zachãcywô

Jaromira Labuda, Zdrój słowa
W krôjnie kaszëbsczich dëchów

15.00 Zakończenie konferencji

Karta uczestnictwa w załączniku
Kartę uczestnictwa w konferencji oraz deklarację wyboru 2 grup warsztatowych należy przesłać na adres edukacja@kaszubi.pl lub faksem 58 346 26 13 do dnia 15 września 2019 r.

UWAGA!
Nauczyciele uczestniczący w konferencji otrzymają po jednym bezpłatnym egzemplarzu okazowym MAPY HISTORYCZNO-KULTUROWEJ POMORZA NADWIŚLAŃSKIEGO. Prosimy o zabranie pieczątek szkoły w celu potwierdzenia odbioru publikacji.
Mapa stanowi obraz bogatej kultury Kaszubów z wyszczególnieniem obiektów i postaci historycznie i kulturowo związanymi z regionem Pomorza. Mapa przedstawia bogatą treść zagadnień historycznych oraz faktów i wydarzeń współczesnych związanych z tym obszarem (do końca 2018 roku). Wzory haftów i winiety obrazkowe obiektów związanych z regionem są dodatkowym elementem charakterystycznym dla całego Pomorza Nadwiślańskiego. Nazewnictwo na obszarze Kaszub w języku kaszubskim.
PODCZAS KONFERENCJI CZYNNE BĘDĄ STOISKA Z WYDAWNICTWAMI REGIONALNYMI. DLA SZKÓŁ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA FAKTUR VAT I PŁATNOŚCI PRZELEWEM.
Więcej informacji na stronie www.kaszubi.pl

ZGŁOSZENIE – KONFERENCJA GDAŃSK 2019