Język kaszubski w reformowanej szkole – wdrożenia i innowacje

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej pt.

Język kaszubski w reformowanej szkole  – wdrożenia  i innowacje

Konferencja odbędzie się 12 września 2017 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk),  od godz. 9.00  do godz.15.00.

Rejestracja uczestników od godz. 8.00.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00   Otwarcie konferencji      aula nr 1.45

prof. Edmund Wittbrodt – prezes ZKP

prof. Aneta Lewińska  – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Kształcenia

9.15 – 12.00 (referaty plenarne)

 • Edukacja w warunkach niepewności – ryzyka, wyzwania, odpowiedzialność. Przykład kaszubski, prof. Cezary Obracht-Prondzyński
 • Aktualne podstawy prawne nauczania języka kaszubskiego w szkole,
  Lucyna Radzimińska/Danuta Pioch
 • Propozycja programu nauczania dla klas I-VIII „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù” do nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej, Danuta Pioch
 • Propozycja autorskiego programu nauczania dla klas IV-VIII „Na Kaszëbach” do nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej, Emilia Maszke
 • Propozycja autorskiego programu nauczania do nowej podstawy programowej dla liceum,  Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Funkcja języka kaszubskiego na tle innych językowych przedmiotów szkolnych ,
  dr Justyna Pomierska
 • Kùlturowô karta Kaszëb – pòkaże jak dobrze znajesz swòjã krôjnã – konkurs dla uczniów  –  dr Ewa Andrzejewska

 

12.00 – 12.30    przerwa kawowa

 

12.30 – 15.00 (warsztaty)

 • eTwinning – innowacja technologiczna, informacyjna i komunikacyjna na lekcjach języka kaszubskiego – dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
 • Kreatywna praca z podręcznikiem – szlachã mòtiwów w ùczbòwnikù „Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece” – Felicja Baska-Borzyszkowska
 • Efektywne nauczanie leksyki kaszubskiej  –  Lucyna Sorn
 • Inspiracje na nowy rok szkolny  – dr Ewa Andrzejewska
 • Myślę, mówię i słucham… – dr Maria Bogucka, Elżbieta Pryczkowska

********

Zgłoszenie udziału w konferencji oraz deklarację wyboru grupy warsztatowej należy przesłać na adres edukacja@kaszubi.pl lub faksem 583462613 do dnia 10 września 2017 r.  Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji   POBIERZ

 

WARSZTATY:

eTwinning – innowacja technologiczna, informacyjna i komunikacyjna na lekcjach języka kaszubskiego 

Prowadząca: dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska  – wykładowca  Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki)

eTwinning to renomowany program, który z powodzeniem  stosowany jest w wielu przedszkolach i szkołach. Uczestnictwo w programie oznacza kontakt z innymi nauczycielami oraz uczniami, realizowanie wspólnych projektów z wykorzystaniem strony edukacyjnej, która oferuje bezpieczne i atrakcyjne dla uczniów narzędzia pracy i komunikacji. Podczas seminarium przedstawione zostaną praktyczne zastosowania eTwinningu w nauczaniu i uczeniu się języka kaszubskiego. Każdy uczestnik będzie miał okazję zarejestrowania się w programie oraz wypróbowania możliwości stosowanych w ramach eTwinningu narzędzi. Przykłady dobrej praktyki pomogą w planowaniu i realizacji zajęć z wykorzystaniem programu eTwinning.

 

Kreatywna praca z podręcznikiem – szlachã mòtiwów w ùczbòwnikù „Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece”

Prowadząca: Felicja Baska-Borzyszkowska – nauczycielka języka kaszubskiego (KLO Brusy), współautorka podręcznika do liceum  pt. Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece”

 

 

Efektywne nauczanie leksyki kaszubskiej 

Prowadząca: Lucyna Sorn – nauczycielka języka kaszubskiego, współautorka podręczników do szkoły podstawowej  pt. Z kaszëbsczim w szkòlë

Prowadząc zajęcia z języka kaszubskiego bardzo często sięgamy do metod nauczania języków obcych. Mając na uwadze różnorodność inteligencji wielorakich naszych uczniów proponujemy im ćwiczenia wykorzystujące wszystkie zmysły do poznania nowego słownictwa. Podczas warsztatów prezentacja zabaw, ćwiczeń, gier itp. wprowadzających i utrwalających nowo poznany materiał.

 

Inspiracje na nowy rok szkolny 

Prowadząca: dr Ewa Andrzejewska  – wykładowca  Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Filologii Germańskiej)

Podręczniki szkolne to konkretyzacja programów nauczania, źródło treści i metod, zadań i ćwiczeń. Nie sam podręcznik decyduje o tym, jak przebiega lekcja i jakie są jej efekty; ani o tym, czy realizowany jest program. Kluczową rolę odgrywa nauczyciel, jego umiejętność  wykorzystywania mocnych stron podręcznika i uzupełniania słabszych. Podczas spotkania wypróbujemy różne techniki pracy, które wzbogacą lekcje podręcznikowe, zainteresują i zaktywizują uczniów, pomogą w lepszym osiąganiu efektów, ułatwią ocenę postępów uczniów, a nauczycielom dostarczą większej satysfakcji w pracy.

 

Myślę, mówię i słucham…

Prowadząca: dr Maria Bogucka – wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki), Elżbieta Pryczkowska  – nauczycielka języka kaszubskiego, współautorka podręcznika do gimnazjum pt. W jantarowi krôjnie

Każdy nauczyciel marzy o tym, aby lekcje, które planuje były dla uczniów wyzwaniem i prawdziwą przygodą. W tym roku proponuję rozszerzenie repertuaru zadań językowych o ćwiczenia matematyczno-naukowe, ponieważ nowoczesne nauczanie języka obcego powiązane jest z rozwijaniem umiejętności podstawowych, czyli nie tylko nauczaniem sprawności czytania, pisania i mówienia w języku kaszubskim, ale również kształceniem myślenia naukowego

oraz efektywnej komunikacji w parach lub grupach. Podczas takich zadań uczniowie rozwijają swoje umiejętności społeczne. W sesji wykorzystane zostaną zadania, gry i łamigłówki dla uczniów młodszych i starszych, zarówno w klasach 1-4, jak i 6 – 8, a nawet tych ze szkół ponadpodstawowych.

 

**********************

PODCZAS KONFERENCJI CZYNNE BĘDĄ STOISKA Z WYDAWNICTWAMI REGIONALNYMI. DLA SZKÓŁ. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA FAKTUR VAT I PŁATNOŚCI PRZELEWEM.