Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë (fragmenty)

Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë abò Piãc kawalerów a jedna jedinô brutka (fragmenty)

Aleksander Majkowski


Źródło: Stegna, nr 1, 2011 ► pobierz

{edocs}/dokumenty/dramat/jak w koscerznie koscelnego.pdf{/edocs}