Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają  do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej pt. 

Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury

Konferencja odbędzie się 21 września 2021 r. (wtorek) 

na Wydziale Filologicznym UG (ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk) 

od godz. 9.00 do godz. 15.00

 

W programie konferencji: 

  • Paulina Olechowska (CKE), Specyfika egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego od roku szkolnego 2022/23
  • Elżbieta Pryczkowska (GODN), Jak bëlno gadac pòkaszëbkù? Ò ùszłim czasu prostim i złożonym w kôrbiónce ò ùczebny robòce
  • Danuta Pioch, Nié leno gôdóm, ale téż piszã pò kaszëbskù – jak ùczëc kaszëbsczégò pisënkù na rozmajitëch etapach naùczaniô
  • Felicja Baska-Borzyszkowska (GODN),  Jô wiem, co czëtóm – ò czëtanim ze rozmienim
  • Justyna Pomierska, Anna Cupa, Pón Bóg dôł nama dwòje ùszów, a jednã gãbã – słëchanié w didakticznëch leżnoscach
  • Prezentacja Atlasu historycznego Pomorza Nadwiślańskiego 1914–2020 – Łukasz Richert, Adrian Watkowski

 

Rejestracja uczestników (dolny hol) rozpocznie się od godz. 8.30

Wykłady i warsztaty odbywają się w aula nr 1.43

 

Kartę uczestnictwa w konferencji należy przesłać na adres edukacja@kaszubi.pl do 17 września br.

Karta uczestnictwa 

 

Uwaga: 

Podczas konferencji będziemy przekazywać  przedstawicielom poszczególnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  w których nauczany jest język kaszubski okazowe egzemplarze książki pomocniczej  Atlasu historycznego Pomorza Nadwiślańskiego 1914–2020  autorstwa Łukasza Richerta, Adriana Watkowskiego  z przeznaczeniem do bibliotek szkolnych.  Prosimy o zabranie ze sobą pieczątki szkoły celem potwierdzenia odbioru publikacji.

Formularz potwierdzenia odbioru książki 

 

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji