Egzamin z języka kaszubskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, że egzamin ze znajomości języka kaszubskiego odbędzie w dniu 6 kwietnia 2024 r. (sobota).

Na zgłoszenia czekamy do 2 kwietnia 2024 r. (wtorek).
 

Egzamin pisemny ze znajomości języka kaszubskiego zostanie  przeprowadzony w sobotę 6 kwietnia br. od godziny 10.00 (120 minut) w  Domu Kaszubskim w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20-23.  

Egzamin ustny odbędzie się również tego samego dnia od godz. 12.30 w Domu Kaszubskim w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20-23.  Na egzaminie ustnym obowiązuje kolejność alfabetyczna.


 

Formularz zgłoszeniowy – kliknij

(Instrukcja: kliknij następująco “plik” → “pobierz” → Microsoft Word (doc.)

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą oryginał zgłoszenia  (podpisany), dokument tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis.
 

Formularz zgłoszeniowy (uzupełniony) należy przesłać na adres edukacja@kaszubi.pl 

Oryginał (podpisany) zgłoszenia należy dostarczyć w dniu egzaminu pisemnego.
 

Koszt egzaminu wynosi 500 zł.
Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:
 85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

 

MODEL EGZAMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)

Part 1 Rozmienie ze slechu

Fono Part I Dzel 1.mp3

Fono Part I Dzel 2.mp3

Part 2 Zadania Czetanie ze zrozmieniem

Part 3 Zadania Pisanie

Part 4 Egzamin ustny – Przykładowe zestawy 

Karta odpowiedze