Egzamin dla nauczycieli ze znajomości języka kaszubskiego (2)

Egzamin dla nauczycieli ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania


Informujemy, że od 2012 roku obowiązuje nowy regulamin określający zasady egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.

Regulamin_2012r.pdf


Wymagania egzaminacyjne.pdf
 

Egzamin pisemny przeprowadzony będzie w sobotę 16 czerwca br. od godziny 10.00 (120 minut) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14 (aula).

Na egzamin należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis oraz dowód opłaty egzaminacyjnej. Koszt egzaminu wynosi 500 zł. 
Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

Osoby chętne na egzamin prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową. 
Na zgłoszenia czekamy do 12 czerwca 2012 r.

 


MODEL EGZAMINU
(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer) 

— Wskaze egzaminu 2012.pdf

— Part I Rozmienie ze slechu.pdf
(materiały audio – najpierw pobierz plik, a następnie przejdź do pliku pdf z zadaniem) 
Fono Part I Dzel 1.mp3
Fono Part I Dzel 2.mp3

— Part 2 Zadania Czetanie ze zrozmieniem.pdf

— Part 3 Zadania Pisanie.pdf

— Part 4 Gabny egzamin.pdf

Karta odpowiedze 2012.pdf
—————————————- 
Pobierz wszystkie części w jednym pliku: Model egzaminu 2012.pdf