„Znaczenie językowej domeny religii dla rozwoju języków regionalnych…”

Prof. Goro Christoph Kimura (Tokio) zastanawia się, jaką rolę odgrywa religia dla zachowania języka w sytuacji mniejszościowej. Chociaż doświadczenia wspólnot etnicznych mają inny kontekst społeczny, mogą być inspirujące dla innych, którzy chcą podnosić prestiż języka.

U Kaszubów i Łużyczan język i religia określane są często jako podstawowe wartości, a jednak rola religii w zachowaniu języka jest inna: u katolickich Serbołużyczan udało się ustanowić językową domenę religii jako centralną domenę języka mniejszościowego, wprowadzenie kaszubszczyzny do kościoła przyczyniło się do podniesienia prestiżu języka kaszubskiego i uznania go za osobny język. Podobną funkcję jak na Kaszubach spełniła religia w przypadku regionalnego języka (gwary) północnej Japonii.

Artykuł o rozwoju religii jako domeny języka kaszubskiego i serbołużyckiego pt. Religion als Sprachdomäne bei den Kaschuben und Sorben, „Acta Cassubiana” 22, 2020, s. 65-87.