Zapraszamy do udziału w X Jubileuszowym Dyktandzie Kaszubskim!

 

X DYKTANDO JĘZYKA KASZUBSKIEGO

PISZÃ PÒ KASZËBSKÙ – KRÓLEWIÓNKA W STOLËCË KASZËB
5 listopada 2011r.

Cele konkursu:
• podnoszenie rangi języka kaszubskiego jako standardowego, mierzalnego,
• wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego,
• rozpropagowanie formy pisanej języka kaszubskiego,
• popularyzacja twórczości Floriana Ceynowy

Organizator:
• Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
• Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
• Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowé Drëszë”

Organizacja przy wsparciu finansowym:
• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Samorządu Województwa Pomorskiego
• Samorządu Miasta Gdańska
• Grupy Energa

Patronat Naukowy:
• Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
• Instytut Kaszubski
• Rada Języka Kaszubskiego

Patronat Medialny:
• TVP Gdańsk
• Radio Gdańsk
• Miesięcznik „Pomerania”
• Dziennik Bałtycki

Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Czas: sobota, 5 listopada 2011 r.

Zgłoszenia: należy przesyłać na załączonym formularzu do 10 października 2011 r. pod adresem e mail: gdansk@kaszubi.pl

Uczestnicy:
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych „P”
II kategoria – uczniowie gimnazjów „G”
III kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych „L”
IV kategoria – dorośli „D”
V kategoria – profesjonaliści, nauczyciele j. kaszubskiego „Z”
/znaki P, G, L, D, Z należy dopisać przy kodzie podczas pisania dyktanda/

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

Szkoły podstawowe i gimnazjalne mogą zgłosić na konkurs nie więcej niż 2 uczestników w danej kategorii, natomiast szkoły ponadgimnazjalne max 3 uczestników.

Przebieg: Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.

Uczestnicy I i II kategorii – piszą w pierwszym etapie tekst o średnim stopniu trudności. Do drugiego etapu przechodzi grupa uczestników – finalistów, których wyłoni jury. Tekst dyktanda drugiego etapu będzie nieco trudniejszy, ale na poziomie tej kategorii.

Uczestnicy III, IV, V kategorii – w 1. etapie piszą tekst (fragmenty dowolnie zestawione) z utworów Floriana Ceynowy w standaryzowanej pisowni. Do drugiego etapu przechodzi grupa finalistów, których wyłoni jury. Treść dyktanda 2. etapu tych kategorii ułożona zostanie przez specjalistów j. kaszubskiego z Uniwersytetu Gdańskiego i może zawierać wyrażenia i wyrazy o większym stopniu trudności, np. znacznie różniące się od pisowni polskiej.

Obowiązują zasady pisowni przyjęte 13 maja 1996 r. i te zapisane w Uchwałach opublikowanych w Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego.

Nagrody:
Laureat I kategorii otrzymuje tytuł „MÔŁI MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”,
Laureat II kategorii otrzymuje tytuł „STRZÉDNY MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”,
Laureat III kategorii otrzymuje tytuł „WIÔLDŻI MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”,
Laureat IV kategorii otrzymuje tytuł „MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”,
Laureat V kategorii otrzymuje tytuł „WARKÒWI MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”

Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, grupa finalistów wszystkich kategorii – nagrody i upominki. O podziale nagród decyduje Jury.