XVI Konferencja Kaszuboznawcza – Friedrich Lorenz i niemieckie badania Kaszub

XVI Konferencja Kaszuboznawcza poświęcona będzie Friedrichowi Lorenzowi i niemieckim badaniom Kaszub.

Konferencja odbędzie się 16.11.2017 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie.

Program konferencji zawiera:

10.00 – otwarcie

10.15 – dr Justyna Pomierska

Udział Friedricha Lorentza w kształtowaniu kaszubszczyzny literackiej

10.45 – mgr Eugeniusz Gołąbek

Ò pòtrzebie dzysczasnégò wëdaniô tekstów kaszëbskò-słowińsczich Lorentza

11.15 – przerwa

11.30 – prof. Anna Kwaśniewska

Lorentz jako etnograf

12.00 – prof. Daniel Kalinowski, Ambiwalentne oceny Friedricha Lorentza

12.30 – dyskusja

13.30 – Podsumowanie sesji