XIX Konkurs Literacki im. J. Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona.

§ 1

Regulamin

Oczekujemy na prace w trzech kategoriach:

Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim – praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami;

Utwór poetycki w języku kaszubskim;

Utwór sceniczny w języku kaszubskim.

Wymogi formalne zapisu tekstów: krój czcionki – Times New Roman; rozmiar czcionki – 12; interlinia – 1,5; marginesy – 2,5; wydruk jednostronny.

§ 2

Ten sam twórca może wziąć udział w dwóch kategoriach Konkursu.

§ 3

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do 2 sierpnia 2019r. niepublikowanej wcześniej pracy (prac) w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.

§ 4

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). W przypadku uczestników, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach Konkursu prosimy, aby w każdej edycji posługiwać się innym godłem, w celu zachowania anonimowości. Aby organizator mógł zidentyfikować Twórców, do pracy należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, w której ma się znaleźć: w/w godło oraz imię, nazwisko, adres i numer telefonu Autora.

Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Organizator nie odsyła prac.

§ 5

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji:

  • wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna),
  • audiobook,
  • adaptacja muzyczna, filmowa i teatralna,
  • media społecznościowe,
  • w działalności statutowej Muzeum.

§ 6

Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych.

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przyjęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

§ 8

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na wrzesień br. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 672-29-56,

e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl, p. Beata Humeniuk-Czech

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji Powiatu Wejherowskiego