XIX Dyktando Kaszubskie za nami! (relacja video)

28 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom XIX Dyktanda Kaszubskiego „Królewiónka w Pałacu”. Każdemu z laureatów oraz wyróżnionym przyznano atrakcyjne nagrody rzeczowe jak i pieniężne. Uroczystość poprowadzili Andrzej Krauze, prezes oddziału ZKP w Redzie oraz Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy.

Na początku głos zabrał burmistrz Redy, Krzysztof Kamiński, który przywitał przybyłych gości. Zaznaczył, iż podejmując wspólną decyzję o organizacji tegorocznego konkursu inaczej wyobrażano sobie cały przebieg tego ważnego „kaszubskiego święta”, który został wymuszony przez trwającą w Polsce sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzone z tego tytułu ograniczenia. Mimo tego, że Reda nie mogła zaprezentować się w tym roku w pełnej krasie to Urząd Miasta wraz z Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz jego oddziałem w Redzie z wielkim entuzjazmem podeszli do przeprowadzenia Dyktanda Kaszubskiego w zmienionej formie oraz do wypracowania satysfakcjonującego planu na zorganizowanie finału z wręczeniem nagród.

fot. Michał Kaczmarek

fot. Michał Kaczmarek

Wanda Lew-Kiedrowska przypomniała krótko historię powstania idei konkursu kaszubskiej ortografii, podziękowała każdemu z organizatorów oraz zaprosiła wszystkich przybyłych na XX jubileuszową edycję Dyktanda Kaszubskiego do Szczecina.

Galeria zdjęć z wydarzenia (fot. Michał Kaczmarek)

Artykuł z wynikami XIX Dyktanda Kaszubskiego

 

Całe wydarzenie odbyło się zgodnie przestrzeganiem sanitarnych norm bezpieczeństwa – dla każdej z 6 kategorii odbyła się oddzielna uroczystość, aby zmniejszyć ilość osób przebywających w auli szkoły. W ramach uroczystości odznaczono również 3 najlepszych tegorocznych maturzystów języka kaszubskiego. Nagrody dla nich ufundowało Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”.

fot. Biuro ZG ZKP

fot. Michał Kaczmarek

fot. Michał Kaczmarek

 

Na zakończenie tradycyjnie został przekazany kałamarz z piórem – symbol Dyktanda Kaszubskiego, który wręczono kolejnemu miastu-organizatorowi przyszłorocznego konkursu. W imieniu o/ZKP w Szczecinie odbierała go Danuta Pioch, przewodnicząca komisji konkursowej oraz członek Zarządu Głównego ZKP. List nieobecnego prezesa zachodniopomorskiego partu Ryszarda Stoltmanna, skierowany do uczestników i organizatorów tegorocznego konkursu, przeczytała Wanda Lew-Kiedrowska.

fot. Biuro ZG ZKP

Zachęcamy do obejrzenia przygotowanej przez Miasto Reda relacji z wieńczącej XIX Dyktando Kaszubskie „Królewiónka w Pałacu” uroczystości wręczenia nagród laureatom tegorocznego konkursu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury