XI Konferencja Kaszuboznawcza

XI KONFERENCJA KASZUBOZNAWCZA


pt. Alojzy Budzisz i krąg twórców "Przyjaciela Ludu Kaszubskiego" 

 

Bytów Muzeum Zachodniokaszubskie 22 listopada 2012 r.

PROGRAM:

9.30  – otwarcie

9.45 – prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Materiał literacki w „Przyjacielu Ludu Kaszubskiego”

oraz „Bënë ë buten”

10.15 – Roman Drzeżdżon (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), Biografie autorów „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”

10.45 – prof. Jerzy Treder (Instytut Kaszubski), Specyfika języka kaszubskiego w prozie A. Budzisza

11.15-11.30 – przerwa

11.30 – prof.  Adela Kuik-Kalinowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Rozumienie ojczyzny w tekstach Alojzego Budzisza

12.00 – dr Tomasz Derlatka (Uniwersytet w Lipsku), O problemie sekwencji deskryptywnych w twórczości prozatorskiej Alojzego Budzisza

12.30 – prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek (Akademia Pomorska w Słupsku), Jan Sas na łamach „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”

13. 00 – 13. 30 – dyskusja

Podsumowanie i zakończenie sesji

Organizacja:

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Zakład Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.