Śpiewnik dla malucha

Piosenka kaszubska dla malucha

Tomasz Fopke


pobierz piosenki.pdf

Przystępując do zadania polegającego na dokonaniu wyboru zestawu piosenek kaszubskich dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wpierw zgromadziłem dostępne śpiewniki. Zapoznałem się z ich zawartością pod kątem użyteczności utworów w procesie edukacji przedszkolnej. Od strony tematycznej skorzystałem z podpowiedzi nauczycieli skupionych w projekcie przedszkolnym wokół Renaty Mistarz. Wskazano m.in. rodzinę, pory roku, czynności codzienne… Po wyselekcjonowaniu kilkudziesięciu utworów, prześpiewałem i przegrałem je wszystkie, bacząc na to, aby odległość od najniższego dźwięku w utworze do najwyższego nie przekraczała intrwału seksty, a skoki melodyczne nie przekraczały kwarty. (W dwóch przypadkach odstąpiłem od tego założenia).

Czytaj dalej Śpiewnik dla malucha

Zespół orzekający

Egzamin dla nauczycieli ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania


Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie powołało Zespół Orzekający o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach, który 2 razy do roku przeprowadza postępowanie orzekające w stosunku do wszystkich zgłaszających się nauczycieli. Informację o procedurze orzekania można znaleźć na stronie internetowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego http://www.kaszubi.pl lub uzyskać telefonicznie pod nr tel. (058) 301 27 31, mailowo lub faksem.

Informujemy, że od 2012 roku obowiązuje nowy regulamin określający zasady egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.

 

► Wymagania egzaminacyjne_2012


MODEL EGZAMINU
(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)
Wskaze egzaminu 2012.pdf
Part I Rozmienie ze slechu.pdf
(materiały audio – najpierw pobierz plik, a następnie przejdź do pliku pdf z zadaniem) 
—————————————- 
Pobierz wszystkie części w jednym pliku: Model egzaminu 2012.pdf

Akty Prawne

Regulamin Rady Języka Kaszubskiego

pobierz

Regulamin organizacyjny zespołów problemowych Rady Naczelnej ZKP

pobierz

Regulamin orzekania znajomości języka kaszubskiego

pobierz

Wymaganmia egzaminacyjne znajomości języka kaszubskiego

pobierz

Rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007 r.

pobierz

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych

pobierz

Informator maturalny MEN język kaszubski

pobierz

Informator maturalny MEN aneks 2010 r.

pobierz

Rada Języka Kaszubskiego

Na mocy uchwały podjętej przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w dniu 26 sierpnia 2006 r.  została powołana Rada Języka Kaszubskiego.

Głównym celem Rady jest określenie zasad i standardów obowiązujących w obszarze języka regionalnego – kaszubskiego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.   analiza i ocena stanu języka kaszubskiego oraz wypowiadanie się w sprawie polityki językowej prowadzonej przez Zrzeszenie,

2.   współdziałanie   z  organami  administracji  publicznej, w szczególności z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Nauki,  Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach oceny warunków rozwoju języka kaszubskiego i badań nad nim,

3.   upowszechnianie wiedzy o języku kaszubskim, jego odmianach,normach i kryteriach oceny jego użycia oraz organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych,

4.   ocena  i  wypowiadanie  się  w  sprawach  poziomu  i  potrzeb wydawnictw  z  zakresu  wiedzy  o  języku  kaszubskim  i  kulturze  języka oraz prowadzenie działalności wydawniczej w ramach Zrzeszenia,

5.   rozstrzyganie   wątpliwości   językowych   co   do   słownictwa, gramatyki, wymowy ortografii i interpunkcji, a także co do stylistycznego kształtu wypowiedzi oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie używania kaszubskiego  w  różnych  dziedzinach  nauki  i  techniki,  zwłaszcza  w dyscyplinach nowych,

6.   wyrażanie opinii o używaniu języka kaszubskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji oraz w administracji,

7.   opiniowanie  nazw  (i  ich  form  gramatycznych  oraz  ortograficznych) proponowanych dla nowych towarów lub usług,

8.   otaczanie   szczególną   opieką   kultury   języka   kaszubskiego w  nauczaniu  szkolnym,  w  tym  także  analiza  i  ocena  programów nauczania,

9.   przygotowywanie nie rzadziej niż co dwa lata oraz przedstawianie Zarządowi Głównemu i Radzie Naczelnej ZKP pisemnej opinii o stanie ochrony języka kaszubskiego,

10. ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języka kaszubskiego,

11.  współpraca  ze  szkołami  wyższymi  i  instytucjami  naukowymi zainteresowanymi zachowaniem i rozwojem języka kaszubskiego.

12. inne  sprawy  zlecone  przez  władze  naczelne  Zrzeszenia  lub podejmowane z inicjatywy Rady.

Rada swoje postanowienia ogłasza w formie uchwał w corocznie wydawanym Biuletynie.

Jedną z form działalności Rady Języka Kaszubskiego jest konsultacja dotycząca poprawności językowej: nazw urzędowych, nazw miejscowych i fizjograficznych (m. in. nazw miejscowości) oraz szeroko rozumianej problematyki samorządowej.

 

Skład osobowy RJK  I kadencji ( w latach 2006 – 2007)

Witold Bobrowski  – przewodniczący

Dušan – Vladislav Paždjerski – Pavlović – zastępca przewodniczącego

Eugeniusz Pryczkowski – członek Prezydium

Wanda Lew-Kiedrowskasekretarz

Karol Rhode – członek Prezydium

prof. Edward Breza

dr Marek Cybulski

Roman Drzeżdżon

Stanisław Geppert

Eugeniusz Gołąbek

Hanna Makurat

Danuta Pioch

ks. prof. Jan Walkusz

dr Róża Wosiak – Śliwa

 

Skład osobowy RJK  II kadencji ( w latach 2008 – 2010)

prof. Edward Breza – przewodniczący

dr Róża Wosiak–Śliwa – zastępca przewodniczącego

Karolina Serkowska – sekretarz

Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium
Tomasz Fopke – członek prezydium
dr Marek Cybulski
Lucyna Sorn
ks. dr Leszek Jażdżewski
Felicja Baska–Borzyszkowska
Danuta Pioch
Elżbieta Bugajna
Eugeniusz Gołąbek
Stanisław Janke
Roman Drzeżdżon
Dariusz Majkowski
Karol Rhode
Wojciech Makurat

Skład osobowy RJK  III kadencji ( w latach 2011 – 2013)

Dr Małgorzata Klinkosz – p.o. przewodniczącego
Danuta Pioch – członek prezydium
Łukasz Jabłoński – członek prezydium

Bożena Ugowska- członek prezydium

Eugeniusz Pryczkowski- członek prezydium

Prof. Edward Breza

Felicja Baska-Borzyszkowska
Ewa Świątek – Brzezińska
Elżbieta Bugajna
Prof. Marek Cybulski
Piotr Dziekanowski
Dr Adela Kuik – Kalinowska
Prof. Daniel Kalinowski
Wanda Lew Kiedrowska
Tadeusz Kobiela
Andrzej Lemańczyk
Dariusz Majkowski
Dr Dusan Pazdjerski
Karol Rhode
Karolina Serkowska
Dr hab. Danuta Stanulewicz – Skrzypiec
Dr Róża Wosiak – Śliwa
Prof. Hanna Popowska – Taborska  – konsultant językowy PAN
Prof. Jadwiga Zieniukowa  – konsultant językowy PAN


REGÙLAMIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

REGULAMIN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO


Raporty Watchdog

Poniżej prezentujemy raporty opracowane w ramach projektu „Watchdog na Kaszubach – Społeczny nadzór nad realizowaniem i finansowaniem przez administrację publiczną praw językowych Kaszubów”:


pobierz

Raport: wprowadzanie języka kaszubskiego w gminach Województwa Pomorskiego jako języka pomocniczego oraz dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w języku kaszubskim.


 

pobierz

Raport: nauczanie języka kaszubskiego w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania i przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego subwencji na naukę języka kaszubskiego.

Wejherowo i Kalwaria Wejherowska

Wejherowo i Kalwaria Wejherowska

Aleksandra Kurowska


Zapraszam Państwa na wycieczkę po miejscu, które pachnie różami. Każdy zakątek przepełniony jest duchem historii i wiary. Duchowa stolica Kaszub z ponad 350 letnią historią zaprasza do doświadczenia magii symbolu i ducha kaszubskości.

Chciałabym zaproponować Państwu kilka tras zwiedzania miasta Wejherowa oraz Kalwarii Wejherowskiej. Wycieczki zaprojektowane są z myślą o małych dzieciach, młodzieży, ale również dorosłych pasjonatach odkrywania grodu Jakuba Wejhera.

Edukacja regionalna to powrót do mikroświata – odkrycie go na nowo i pokochanie zakątków, które wspólnie tworzą kaszubską ‘małą ojczyznę’. Poznanie swojego otoczenia jest koniecznie do budowania tożsamości indywidualnej i świadomości kulturowej.

Zwiedzania może trwać od 1, 5 do 3 godzin i może stać się doskonałym uzupełnieniem lekcji języka kaszubskiego.

TRASA DLA NAJMŁODSZYCH: Szlak „róży”- nawiązujący do herbu naszego miasta

1) Na początek zapraszam do zwiedzenia ponad 100 letniego Ratusza – po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe zwiedzanie z przewodnikiem. Tam poznacie historię osady Wejheropolis, cudowną moc wiary, odwagę Jakuba Wejhera oraz spotkacie więźnia, który już od kilku lat odsiaduje wyrok w ratuszowym więzieniu.

Waszym zadaniem będzie odnalezienie róż, które ukryte są na/ w Ratuszu. Powodzenia!

Wychodząc z Ratusza nie zapomnijcie pomachać Jakubowi Wejherowi!

2) Czas na wyjątkowe miejsce – XVII wieczny Kościół pw. Św. Anny. Podejdźcie blisko ołtarza. Po prawej stronie zobaczycie obraz słynący łaskami – to Matka Boska Wejherowska. Uzdrowienie Chorych na Duszy i na Ciele. Czy co symbolizuje róża w chrześcijaństwie?

Znajdźcie kilka róż – namalowaną, z bursztynu oraz znajdująca się na witrażu.

Dla odważnych – czas na zejście do krypt. Znajdziecie tam między innymi grobowiec rodzinny Wejherów. Zanim zejdziecie po stromych schodach, poszukajcie róż nad wejściem.

3) Wyruszamy teraz w dłuższą trasę w kierunku Kapliczki Pałac Piłata (na mapce kapliczka nr 11) . Będzie to dla Was okazja do odszukania ukrytych w lesie stacji Drogi Krzyżowej, a pośród nich wyjątkowej kapliczki-Spotkanie z Matką Bożą. Przyjrzyjcie się uważnie.

Co znajduję się na suficie tej kapliczki? Jaki ma kształt sama budowla? Co wam to przypomina?

4) Wspaniale się spisaliście! Czas na powrót – tym razem przez park im. Aleksandra Majkowskiego. Odszukajcie w nim piękną i pachnącą ‘Aleje różaną’!

Ile róż udało wam się znaleźć w na wejherowskim szlaku? Gdzie ukryły się te piękne kwiaty w Ratuszu, Kościele, Kapliczce? Ile potraficie wymienić?

Jeśli uda Wam się wspomnieć choćby pięć to zasłużyliście na nagrodę! Stańcie przodem do Pałacu Przebendowskich – za pałacem po prawej stronie znajduję się wspaniałe miejsce zbudowane specjalnie dla Was, dla poszukiwaczy tajemniczych róż! Bawcie się dobrze!

TRASA DLA MŁODZIEŻY: Szlakiem XVII wiecznych przestrzeni

1) Wspólne zwiedzanie z przewodnikiem należy rozpocząć od pomnika Jakuba Wejhera. Następnie udajcie się do Ratusza – tam zapoznacie się z historią Wejherowa oraz rodu Wejherów. Będzie to również okazja, żeby zobaczyć makiety miasta oraz Kalwarii. Ponadto będziecie mogli zobaczyć gdzie obradują Radni Miasta Wejherowa.

2) Kolejnym zabytkiem jest Kościół pw. Świętej Trójcy – pierwszy, jaki powstał w Wejherowskiej Woli

3) Kościół pw. Św. Anny wraz z kryptami (pod nr tel. 058 672 17 55)

4) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Zaprasza na ciekawe wystawy (m.in. Muzyczne instrumenty Kaszub czy Diabły w kulturze Kaszub) warsztaty oraz lekcje muzealne ( po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 58 736 18 21 lub mailowymsekretariat@muzeum.wejherowo.pl)

5) Spacer przez zespół pałacowo-parkowy w kierunku pierwszej stacji Drogi Krzyżowej. Proponuję zwiedzanie kapliczek Pałac Piłata, Podjęcie Krzyża, Pierwszy Upadek Chrystusa, Spotkanie Chrystusa z Matką Bożą, Kaplica Cyrenejczyka.

TRASA KASZUBSKIEGO PIELGRZYMA

1) Na początek trochę historii ruchu pielgrzymkowego oraz podań ludowych o zbłąkanych duszach czyśćcowych i ogromnej roli Kalwarii w odprawianiu pokuty. Jerozolima Kaszubska – perła architektury sakralnej Polski północnej – to duchowa przestrzeń biblijnych wzgórz Góry Oliwnej, Syjonu i Golgoty, miejsce Marii i Jezusa, dlatego Kaszubski Pielgrzym poznać ją może, jako pątnik, przemierzając Drogę Krzyżową (14 kaplic) bądź podążając Dróżkami Matki Bożej. Dla wprawionych pielgrzymów polecam cały zespół 26 kapliczek rozmieszczonych na morenowych wzgórzach.(Zob. mapka). W Klasztorze O.O. Franciszkanów nabyć można Przewodnik Pielgrzyma oraz Modlitewnik Kalwaryjski.

 

SZLAKI LITERACKIE

Sługa Boży Ojciec Ambroży

Dla wszystkich, którzy kochają literaturę- gorąco polecam książkę Augustyna Necla „Nie rzucim ziemi” oraz prześledzenie wspólnie z uczniami losów Ojca Ambrożego i wytyczenie trasy, którą podążał. Następnie wspólne przejście przez owe tajemnicze zakątki Wejherowa z XIX wieku

O panu Czorlińscim- rowerowo

Kolejnym literackim wyzwaniem jest książka Hieronima Derdowskiego (1852-1902), poety i pisarza kaszubski  „O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł”  – zachęcam do rowerowej przejażdżki trasą poematu.

SZLAK ALFABETU KASZUBSKIEGO

Zwiedzanie miasta, które jednocześnie uwzględnia poznanie kultury oraz języka kaszubskiego. Turyści  poznają miasto kierując się szlakiem alfabetu zaczynając od rzeźby kamiennej z napisem; To je krótczé, to je dłudzé, to kaszëbskô stolëca. Szlak nadal w budowie.


Polecam strony:

http://www.kalwariawejherowska.pl

http://www.muzeum.wejherowo.pl

http://zobaczwejherowo.pl

 

 

Powiat pucki

Położenie na mapie województwa

Powiat pucki (kaszb. Pùcczi kréz) –  Jest to najdalej wysunięty na północ powiat Polski – w jego granicach znajduje się przylądek Rozewie. Znajduje się tutaj wiele ciekawych miejsc atrakcyjnych turystycznie jak również wiele zachowanych zabytków kaszubskiej kultury materialnej.

 

Zapraszamy do odwiedzenia z uczniami tej krainy i proponujemy następujące wycieczki:

 

 

rezerwat Beka – opracował Andrzej Busler