Wòjnowi Kaszëbi

Cykl wywiadów ze starszymi osobami, które przeżyły wojnę w sposób aktywny, będąc w różnych formacjach wojskowych: czy to w wojsku polskim, czy to w Wehrmachcie, czy zesłani zostali na Sybir lub służyli u gen. Andersa, albo byli więźniami obozów koncentracyjnych.