Wieszczi

Wieszczi

Alojzy Nôdżel


Źródło: Pomerania, nr 5, 2012

Odezwôł sã w nocë zwón
Wszëtcë krewny pùdą w trón
Delë jemù „Amen” w trëmã
Knôp sã jiscy „Ùsna mëma”
Mëma ùsna ju na wieczi
Ùmarł knôp. Ju trup je trzecy.
W trëmie leżi knôpa strëja
Jemù kòsą ùca szëjã
Smierc nicwôrtô.
Je trup czwiôrti
Ùmarł téż i strëji zãc
Trupów terôz je ju piãc
Nie skùnczëlë nocë pùsti
I sã nalôzł ju trup szósti
Zãców tatk
Ùmarł téż i tatków brat
Nôgłe dzyrzczi jaczis chłop
Midzë zãbë włożił grosz
Wieszczi stôł sã czësto mëri
Ùsta we wsë dzywnô chëra.

(Astrë, 1975)