Wczasë

Wczasë

Agniészka Browarczik


Źródło: Pomerania, nr 7-8, 2012

Hej w górë, hej za lasë
Jitro jedzemë na wczasë
Mdze sã dobrze żëło
Bò nas słunuszkò zaprosëło

Wezmë kòsze i wãdczi
Na te slësczi ribczi
Nazbierzemë jagód
Bądze wiele przigód

Sadniemë przë strużce
– Miono mô Kaszëbka
Mdzemë wësziwałë
Z gwiôzdków mòdła brałë

Z naj kaszëbsczich gór
Ùplecemë kòszik jôj
Naòkòło brzózków krôj
Wëzdrzec mdze jak bòsczi rôj

Bò naj zemia kaszëbskô
W słunuszkù i w gwiôzdach grô
Do wszëtczich sã ùsmiéchô
Kòżdémù òdpòczink dô