Warsztaty Dialogi malarskie

Zapraszamy na warsztaty „Dialogi malarskie”. Inspiracje powieścią Żëcé i przigòdë Remusa Aleksandra Majkowskiego, które odbędą się w poniedziałek w poniedziałek 21 listopada 2016 r.  w godzinach od 15.30 do 17.45 na Wydziale Nauk Społecznych w sali teatralnej S 427 Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4a. Warsztaty poprowadzi pani dr Małgorzata Anna Karczmarzyk – pedagog, artystka-plastyczka.

OPIS SZKOLENIA

Od literatury kaszubskiej do ekspresji w dialogu i komunikacji. Warsztaty, prowadzone w oparciu o autorską metodę „dialogi malarskie” osoby prowadzącej, pozwalają na

– działalność artystyczną,

– rozwijanie autorefleksji w kontekście komunikacji z innymi ludźmi,

– uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie sztuki

– doskonalenie sposobów działania pedagogicznego, artystycznego i arteterapeutycznego,

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów za pomocą sztuki,

– kształcenie umiejętności odczytywania oraz interpretowania komunikatów wizualnych.

 

Warsztaty pozwalają na swobodną interpretację artystyczną kultowej powieści kaszubskiej.

 

Na warsztaty można się zapisywać poprzez stronę internetową Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku www.cen.gda.pl .

Bezpośredni link do formularza elektronicznego:

https://oferta.cen.gda.pl/oferta/dialogi-malarskie-inspiracje-powiescia-zece-i-przigode-remusa-a-majkowskiego/
Ilość miejsc ograniczona – przyjmiemy tylko 12 osób na warsztat.

Szkolenie realizowane w ramach programu RPS 2016, zadanie „Wsparcie doradców metodycznych języka kaszubskiego, dyrektorów i nauczycieli języka kaszubskiego”.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Renata Mistarz renata.mistarz@cen.gda.pl

 

Wydarzenie na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1150593858361811/