W zdrzadle słowiańsczich jãzëków. Interkomprehensja w uczeniu się i nauczaniu języka kaszubskiego

W imieniu organizatorów: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zapraszam  do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej  pt. 

W zdrzadle słowiańsczich jãzëków. Interkomprehensja w uczeniu się i nauczaniu języka kaszubskiego

Konferencja odbędzie się  w dniu 20 września 2023 r. od godz. 8.30  do  godz. 14.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55,  aula 1.45).

 

Przynależność języka kaszubskiego i polskiego do jednej rodziny języków zachodniosłowiańskich jest szansą – choć może też być zagrożeniem – dla uczenia się nowego języka. Warto poznać, aby możliwie dobrze wykorzystywać, dobre strony tego pokrewieństwa. Interkomprehensja to zdolność szybkiego rozumienia języków blisko spokrewnionych. Osoba, która potrafi uważnie słuchać, zauważa podobnie brzmiące słowa, podobieństwo konstruowania wypowiedzeń, czy analogie w sposobie odmiany wyrazów. Wzajemne podobieństwo kaszubszczyzny i polszczyzny umożliwia w jakimś stopniu rozumienie mowy lub tekstu zapisanego przez uczniów przychodzących na lekcje języka kaszubskiego w szkole, mimo że nie używali go wcześniej ani w domu, ani w środowisku rówieśniczym. Podobieństwo językowe daje więc szansę bycia biernym użytkownikiem języka u zarania nauki, co może stanowić motywację do uczenia się języka.  

Konferencja będzie tradycyjnie dwudzielna: zajęcia warsztatowe poprzedzą wykłady mistrzów nauki.  Zaprezentowane zostaną dwa referaty: prof. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański) omówi potencjał psycholingwistyczny, glottodydaktyczny i pedagogiczny podobieństwa polszczyzny i kaszubszczyzny, a prof. Nicole Dołowy Rybińska (Instytut Slawistyki PAN) przedstawi, jak interkomprehensja wzmacnia wielojęzyczność na Łużycach. Przykłady dobrych praktyk dopełni doświadczenie nauczania języka polskiego uchodźców z Ukrainy i użytkowników innych języków słowiańskich (rozmowę  z profesorami Aneta Lewińską i  Dušanem Paždjerskim poprowadzi dr Justyna Pomierska). Warsztaty dydaktyczne poprowadzą:  dr Joanna Ginter, Karolina Weber, Anna Cupa i  Róman Drzeżdżónk.

 

PROGRAM KONFERENCJI  Wykłady i warsztaty aula 1.45

        

9.00  To je filmòwé. Lekcja kaszubskiego w Gdyńskim Centrum Animacji. 

Prezentacja oferty warsztatowej – Magdalena Jacoń (Fundacja Trefl)

9.20 Otwarcie konferencji

9.40   Wykłady plenarne

dr hab., prof. IS PAN Nicole Dołowy-Rybińska 

Interkomprehensja jako środek wzmocnienia wielojęzyczności. Przypadek Łużyc i Kaszub

prof. Przemysław Gębal 

Kaszubsko-polska interkomprehensja i jej potencjał psycholingwistyczny, glottodydaktyczny oraz pedagogiczny

10.45   Pobratymstwo języków – szansą czy zagrożeniem dla uczenia się. 

Rozmowę z prof. Anetą Lewińską i dr hab., prof. UG Dušanem-Vladislavem Paždjerskim poprowadzi dr Justyna Pomierska

11.15 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00   Warkòwnie  „Szkólny – szkólnym”

Warsztat 1. Joanna Ginter, Gramatika z głowë nie ùmikô: znankòwnik.

Warsztat 2. Karolina Weber, Słowa w òbrazach zaklãté. Kartë Montessori na zajmach kaszëbsczégò jãzëka.

Warsztat 3. Anna Cupa, Òrtografiô do głowë trafi: ã i ą. 

Warsztat 4. Rómk Drzeżdżónk, Słowa w òbrazach zaklãté. Nié le w „Kaszëbsczich nótach”. 

14.00  Zakończenie konferencji

 

Rejestracja: https://www.doskonalenie.cen.gda.pl/oferta-20-21/szkolenia-warsztaty-seminaria/w-zdrzadle-slowiansczich-jazekow-interkomprehensja-w-uczeniu-sie-i-nauczaniu-jezyka-kaszubskiego/

 

UWAGA!

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek na stoisku z szeroką ofertą wydawnictw regionalnych (możliwość wystawienia faktury przelewowej).