Uwaga, piszemy dyktando!

Uwaga, piszemy dyktando!

Termin: 8 listopada 2014 roku


 

Nie znaleziono zdjecia

To już 13. edycja Dyktanda Języka Kaszubskiego! W tym roku zapraszamy wszystkich 8 listopada do Luzina, gdzie znajomość pisowni kaszubszczyzny sprawdzać będziemy za pomocą tekstów Stanisława Jankego i Alojzego Nagla (szczegóły w regulaminie!).

Nasza sztandarowa akcja promująca kaszubszczyznę, z roku na rok bije rekordy frekwencji – ubiegłoroczna odsłona dyktanda, odbywającego się w Szymbarku, przyciągnęła blisko 200 chętnych do rywalizacji o tytuł mistrza języka regionalnego-kaszubskiego. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szranki o tytuł mistrza stanąć mogą też dorośli, w tym profesjonaliści i nauczyciele języka kaszubskiego.

Zapraszamy do zapisów! (formularz zgłoszenia)

UWAGA: formularz wypełniamy drukowanymi literami. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2014 r. na adres: Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino z dopiskiem: „XIII Dyktando Kaszubskie”, e-mailem: info@gimnazjum.luzino.pl lub faxem 58 678 26 13.

Program 13. edycji Dyktanda Języka Kaszubskiego:

8.00-9.00 – rejestracja uczestników

9.00-9.30 – oficjalne otwarcie

10.00-10.30 – pisanie dyktanda – I etap

10.30 – występ zespołu „Fucus”, poczęstunek, wycieczka po Luzinie

12.00-13.30 – obiad dla uczestników

13.45 – ogłoszenie wyników I etapu

14.00-14.30 – finał dyktanda – II etap

14.00-16.00

– spotkanie z pisarzem Stanisławem Janke

– spotkanie z miejscowymi działaczami kultury

– recital Eweliny Pobłockiej

16.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Organizatorami konkursu są: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, ZKP O. Luzino, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”, Gmina Luzino oraz Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. Celem dyktanda jest podnoszenie rangi kaszubszczyzny i propagowanie jej pisanej formy, wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego oraz popularyzację twórczości związanej tematycznie z krajobrazem Kaszub.

hm

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego