UG rekrutuje na STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO

UG rekrutuje na STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO


Studia niestacjonarne
350 godzin (trzy semestry)

 

Studia przeznaczone są dla osób z przygotowaniem pedagogicznym,

po studiach licencjackich lub magisterskich
zjazdy planowane są co 2 tygodnie, soboty i niedziele
Opłaty: 1400 zł za semestr
Rekrutacja do 15 lutego 2012 r.

 

Kierownik studiów: dr Justyna Pomierska, e-mail:  justyna.pomierska@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Zofia Rogóyska-Krupnik, e-mail: fpozrk@ug.edu.pl

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej: pokój 3.26
tel/fax (58) 523-21-85 lub wew. 21-85

Rekrutacja: zgłoszenia udziału i pytania kierować na adres mailowy: justyna.pomierska@ug.edu.pl

Rekrutacja do 15 stycznia 2012 r.
Rekrutacja została przedłużona do 15 lutego 2012 r.
Dokumenty kandydatów na studia są przyjmowane w sekretariacie IFP, codziennie, poniedziałek – piątek 9.00-15.00.

  • kadra studiów: pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciele-praktycy, lektorzy z doświadczeniem w pracy dydaktycznej, działacze ZK-P;
  • wykładowy język kaszubski na większości zajęć;
  • zajęcia warsztatowe stanowią 75% ogólnej liczby zajęć;
  • mała liczebność grup na lektoracie i na ćwiczeniach z metodyki;
  • poza programem studiów: wykłady otwarte, pokazy filmowe, promocje podręczników i książek, lekcje otwarte, spotkania autorskie z wydawcami, pisarzami. 

Szczegółowa charakterystyka studiów, program oraz warunki rekrutacji w załączniku poniżej: