Uchwała nr 8 2008

Uchwała Nr 8/RJK/08 w sprawie uzupełnień do stosowania niektórych kaszubskich imion oficjalnych oraz ich zdrobnień


 

Imię polskie

Imię kaszubskie

Zdrobnienie

Boguchwał

Bògùchwôł, Bògùchwała

Chwôłk

Boguchwała

Bògùchwała, Bògùchwałë

Chwôłka

Bogdał

Bògdôł, Bògdała

Dôłk

Bolebor

Bòlebór, Bòlebòra

Bòlebórk, Bórk, Bóli

Borzywoj

Bòrzëwój, Bòrzëwòja Bòrzi, Bòrzk

Bòrzi, Bòrzk

Bożydar

Bòżidôr, Bòżidara Bòżk, Bòżi

Bòżk, Bòżi

Bromir

Barnimir, Barnimira

Barn(k), Barny, Mir(k), Nimirk

Bromira

Barnimira, Barnimirë

Barn(k)a, Mirka

Chociemir

Chòcemir, Chòcemira

Chòck, Mir(k), Cemirk

Chociemira

Chòcemira, Chòcemirë

Chòc(k)a, Mir(k)a

Chwalisław

Chwôlësłôw, Chwôlësława

Chwôlësk

Chwalisława

Chwôlësława, Chwôlësławë

Chwôlëska

Dargomir

Dargòmir, Dargòmira

Darg(i), Mir(k), Gòmirk

Dargomira

Dargòmira, Dargòmirë

Darga, Mir(k)a

Dargosław

Dargòsłôw, Dargòsława

Darg(i), Słôwk

Dargosława

Dargòsława, Dargòsławë

Darga, Słôwka

Dobiesław

Dobiesłôw, Dobiesława

Dób(k), Dobi

Dobiesława

Dobiesława, Dobiesławë

Dob(k)a

Domasław

Domasłôw, Domasława

Dóm(k), Słôwk

Domasława

Domasława, Domasławë

Dóm(k)a, Słôwka

Gniewomir

Gòrzëmir, Gòrzëmira

Gòrzës(k), Mir(k), Rzëmirk

Gniewomira

Gòrzëmira, Gòrzëmirë

Gòrzës(k)a, Mir(k)a

Grzymisław

Grzëmisłôw, Grzëmisława

Grzëm(k), Grzëmi

Grzymisława

Grzëmisława, Grzëmisławë

Grzëm(k)a

Kochan

Kòchón, Kòchana

Kòchónk

Miłowit

Miłowit, Miłowita Miłk,

Wit(k)

Myślimir

Mëslëmir, Mëslëmira

Mësk, Mësli, Mir(k), Lëmirk

Myślimira

Mëslëmira, Mëslëmirë

Mëska, Mir(k)a

Przedpełk

Przedpôłk, Przedpôłka

Pôłk, Pôłczk, Przédk

Sędomir

Sãdomir, Sãdomira

Sãdk, Sãdi, Mir(k), Domirk

Sędomira

Sãdomira, Sãdomirë

Sãdka, Mir(k)a

Sędzisław

Sãdzësłôw, Sãdzësława

Sãdk, Sãdi

Sędzisława

Sãdzësława, Sãdzësławë

Sãdka

Stoigniew

Stojigórz, Stojigòrza

Stójk

Stoisław

Stojisłôw, Stojisława

Stójk

Stoisława

Stojisława, Stojisławë

Stójka

Strzeżymir

Strzeżëmir, Strzeżëmira

Strzéżk, Strzeżi, Mir(k), Żëmirk

Strzeżymira

Strzeżëmira, Strzeżëmirë

Strzéżka, Mir(k)a

Sulibor

Sulëbór, Sulëbòra

Sulëbórk, Bórk, Sulk, Suli

Sulisław

Sulësłôw, Sulësława

Sulk, Suli

Sulisława

Sulësława, Sulësławë

Sulka

Świętobor

Swiãtobór, Swiãtobòra

Swiãtobórk, Bórk, Swiãtk, Swiãti

Świętomir

Swiãtomir, Swiãtomira

Swiãtk, Swiãti, Mir(k), Tomirk

Świętomira

Swiãtomira, Swiãtomirë

Swiãtka, Mir(k)a

Tęgomir

Tãgòmir, Tãgòmira

Tãdżk, Tãdżi, Mir(k)

Tęgomira

Tãgòmira, Tãgòmirë

Tãdżka, Mir(k)a

Wolimir

Wòlëmir, Wòlëmira

Wòl(k), Wòli, Mir(k)

Wolimira

Wòlëmira, Wòlëmirë

Wòl(k)a, Mir(k)a

Wszebor

Wszebór, Wszebòra

Wszebórk, Bórk

Zwinisław

Zwinisłôw, Zwinisława

Zwin(k), Zwiny

Zwinisława

Zwinisława, Zwinisławë

Zwin(k)a

Żelisław

Żelësłôw, Żelësława

Żél(k), Żeli

Żelisława

Żelëisława, Żelësławë

Żél(k)a