Uchwała nr 6/RJK/2012

Uchwała Nr 6/RJK/12 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

5. Słownictwo związane z tradycyjnymi zwyczajami polskimi i uroczystościami prywatnymi.


ÙCHWÔLËNK NR 6/RJK/2012Z DNIA 29.06.2012 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.

5. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z TRADICYJNYMA PÒLSCZIMA ZWËKAMA I PRIWATNYMA ÙROCZËSTOSCAMA.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z tradicyjnyma pòlsczima zwëkama i priwatnyma ùroczëstoscama:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z tradycyjnymi zwyczajami polskimi i uroczystościami prywatnymi:

biérzmòwinë ‘bierzmowiny’                                                                                     

 bòsënë ‘bosiny’                                                                                                 

 

Cerera ‘Cerera’                                                                                                    

 

dekapitacjô, -cji ‘dekapitacja’                                                                                         

 

Februa (łac.) ‘dzéń òczëszczeniégò’ Februa łac. ‘dzień oczyszczenia’

Flora ‘Flora, rzymska bogini kwiatów’                                                           

                                                                                                            

gôjk – môjk ‘gaik – maik’                                                                                         

 

mionowi dzéń ‘imieniny’                                                                                       

mòra ‘zmora’

 

Noc Kùpałë, Sobótka ‘Noc Kupały’                                                                                   

nowòsedlënë, òsedlënë ‘nowosiedliny, osiedliny’                                                      

 

òpi ‘wampir’                                                                                                        

òbstawinë ‘obstawiny’                                                                                     

òczepinë ‘oczepiny’                                                                                        

òdprowadzënë ‘odprowadziny’                                                                              

òmówinë ‘omówiny’                                                                                       

òtrzãsënë ‘otrzęsiny’                                                                                         

 

pòkładzënë ‘pokładziny’                                                                                       

pòslëbinë ‘poślubiny’                                                                                          

przenosënë, przeprowadzënë ‘przenosiny, przeprowadziny’                                           

przeprosënë ‘przeprosiny’                                                                                        

przëjãcé ‘przyjęciny’

 

rëchcënë, chrzcënë‘chrzciny’                                                                                              

roczëzna, ùrodzënë, gebùrstag ‘urodziny’                                                                                             

rzimsczé swiãto kwiatów ‘floralia’

rozplecënë ‘rozpleciny’                                                                                          

 

scynanié kani ‘ścinanie kani’                                                                                      

sobótka ‘sobótka’                                                                                              

 

topienié marzannë ‘topienie marzanny’                                                                              

 

wëbiéranié pszczołóm miodu ‘łaźbiny’

wënosënë ‘wynosiny’                                                                                           

wëprawinë ‘wyprawiny’                                                                                          

wëprosënë ‘wyprosiny’                                                                                          

wëzwòlënë ‘wyzwoliny’                                                                                           

wieszczi ‘wampir’                                                                                             

wniesenié ‘zamówiny’                                                                                            

wnosënë‘wnosiny’                                                                                             

wrëje, rajenié ‘dziewosłębiny’                                                                                    

 

zapijanié ‘zapoiny’                                                                                                 

zaproszenié ‘zaprosiny’                                                                                              

zdôwanié‘zaślubiny’                                                                                                

zmówinë ‘zmówiny’                                                                                                

zrãkawinë, zarãczënë‘zaręczyny’