Uchwała nr 3 2008

Uchwała Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie pisowni niektórych wyrażeń przyimkowych, przysłówków złożonych oraz wyrazów


– Rada Języka Kaszubskiego zaleca oddzielną pisownię wyrażeń przyimkowych typu: òb czas, òb noc, òb lato, òb dzéń.
– Rada Języka Kaszubskiego ustala łączną pisownię przysłówków złożonych typu: dotëchczas, donëchczas.
– Rada Języka Kaszubskiego zaleca pisownię z łącznikiem przysłówków złożonych typu: ruk-cuk, tej-sej, tam-sam, figi-migi.
– Rada Języka Kaszubskiego ustala pisownię sztôłt ‘kształt’ (bez ch).