Uchwała nr 2 2009 – Słownictwo sportowe

Uchwała Nr 2/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie kaszubskiego słownictwa sportowego


Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujace nazwy:

Spòrtowô słowizna ‘słownictwo sportowe’

I. Òglowé ‘ogólne’

miónczi ‘zawody’

spòrt ‘sport’

spòrtowé karno ‘zespół sportowy’

turniér ‘turniej’

II. Pòzwë discyplinów ‘nazwy dyscyplin’

Letkô atletika ‘lekkoatletyka’

biég z zôwadama ‘bieg z przeszkodami’

cëskanié ‘rzut’

cëskanié krãgã ‘rzut dyskiem’

cëskanié młotã ‘rzut młotem’

cëskanié piką ‘rzut oszczepem’

dzesãcjigra || dekatlón ‘dziesięciobój’

pchniãcé kùglë ‘pchnięcie kulą’

piãcjigra || pentatlón ‘pięciobój’

skòk z tëczą ‘skok o tyczce’

skòk w dôl ‘skok w dal’

skòk w górã ‘skok wzwyż’

trzëskòk ‘trójskok’

wielejigra ‘wielobój’

2. Płiwanié ‘pływanie’

delfin ‘delfin’

chrzeptowi ôrt ‘styl grzbietowy’

klasyczny ôrt ‘styl klasyczny’

wszelejaczi ôrt ‘styl dowolny’

3. Grëpòwé spòrtë ‘gry zespołowe’

bala ‘piłka nożna’

hokej na lodze ‘hokej na lodzie’

hokej na trôwie ‘hokej na trawie’

kòszowô bala ‘koszykówka’

ragbë ‘rugby’

rãcznô bala ‘piłka ręczna’

sécowô bala ‘siatkówka’

wòdnô bala ‘piłka wodna’

4. Zëmòwé spòrtë ‘sporty zimowe’

chùtczé szrëcowanié ‘łyżwiarstwo szybkie’

figùrowé szrëcowanié ‘łyżwiarstwo figurowe’

jachanié na pùrgach ‘narciarstwo’

skòczi na pùrgach ‘skoki narciarskie’

sónkòwanié ‘saneczkarstwo’

5. Wòdné spòrtë ‘sporty wodne’

czôłnowanié ‘kajakarstwo’

wiosłowanié ‘wioślarstwo’

żeglowanié ‘żeglarstwo’

6. Fechtënk ‘szermierka’

floret ‘floret’

szabla ‘szabla’

szpôda ‘szpada’

7. Strzélanié ‘strzelectwo’

cësczi ‘rzutki’

karabink ‘karabinek’

strzélanié z łãka ‘łucznictwo’

8. Jeżdżenié na kòniach || ridowanié ‘jeździectwo’

kònnô jazda || ridowanié ‘jazda konna’

ùjéżdżanié ‘ujeżdżanie’

Wielestarny Kònkùrs Sodłowégò Kònia ‘Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego’

9. Gimnastika ‘gimnastika’

artisticznô gimnastika ‘gimnastyka artystyczna’

cwiczënczi na tëczë ‘ćwiczenia na drążku’

kóń z łãkama ‘koń z łękami’

wòlné cwiczënczi ‘ćwiczenia wolne’

10. Tenys ‘tenis’

stołowi tenys || pingpong ‘tenis stołowy’

zemny tenys ‘tenis ziemny’

11. Spòrtë biôtczi ‘sporty walki’

biôtczi ‘zapasy’

boks ‘boks’

dwiganié cãżarów ‘podnoszenie ciężarów’

dżudo ‘judo’

12. Jinszé ‘inne’

kòlarstwò ‘kolarstwo’

krãgle ‘kręgle, kręglarstwo’

szibòwanié ‘szybownictwo’

szibówc ‘szybowiec’

III. Pòzwë spòrtowców ‘nazwy sportowców’

atakòwnik ‘napastnik’

balôrz ‘piłkarz’

biegôcz ‘biegacz’

biôtkòwnik ‘zapaśnik’

bokséra ‘bokser’

brómkôrz ‘bramkarz’

czôłnownik ‘kajakarz’

kòlôrz ‘kolarz’

kòszikôrz ‘koszykarz’

letkòatléta ‘lekkoatleta’

łãkòwnik ‘łucznik’

òbróńca ‘obrońca’

płiwôk ‘pływak’

pòmòcnik || pòmagéra ‘pomocnik’

ridownik ‘jeździec’

sónkôrz ‘saneczkarz’

sécôrz ‘siatkarz’

skòczk ‘skoczek’

skrzidłowi || stronowi ‘skrzydłowy’

szmërgôcz || cëskôcz ‘miotacz’

tenysôrz ‘tenisista’

wioslôrz ‘wioślarz’

grôcz ‘gracz’

kapitón ‘kapitan’

kibic ‘kibic’

karno ‘drużyna’

miónkôrz ‘zawodnik’

procëmnik ‘przeciwnik’

sãdza || arbiter ‘sędzia’

trenéra ‘trener’

IV. Spòrtowé môle i sprzãtë ‘miejsca uprawiania sportu i przyrządy’

bala ‘piłka’

basén ‘basen’

biég ‘przerzutka’

bòjiskò || bòjiszcze || jigrowi plac ‘boisko’

bótë do balë ‘korki’

czôłen || kajak ‘kajak’

czôłnowi tur || kajakòwi tur ‘tor kajakowy’

kanadijka ‘kanadyjka’

karné pòle ‘pole karne’

kòrt ‘kort’

mòcowniô ‘siłownia’

òbrãcz ‘obręcz’

pendała ‘pedał’

słupk ‘słupek’

spòrtowé stréfle ‘getry’

strzéla ‘strzała’

sztadión ‘stadion’

sztãga ‘sztanga’

tôblëca || tôfla ‘tablica’

tôrcza ‘tarcza’

tenysowô bala ‘piłeczka tenisowa’

mùrawa ‘murawa’

V. Słowizna zrzeszonô z balą ‘słownictwo związane z piłką nożną’

atak ‘atak’

aut ‘aut’

brómkòwé pòle ‘pole bramkowe’

dogriwka ‘dogrywka’

dorechòwóny czas || dodôwkòwi czas ‘doliczony czas’

driblowac ‘dryblować’

faul ‘faul’

karny ‘rzut karny’

òbróna ‘obrona’

òstré weńdzenié ‘ostre wejście’

òstri mecz || òstré granié ‘zacięte spotkanie’

pauza || przerwa ‘przerwa’

piscowanié || piãscowanié ‘piąstkowanie’

pòdanié || kòpniãcé ‘podanie’

pòdcãcé ‘podcięcie’

pòprzécznik ‘poprzeczka’

przewôżënk || przewôga ‘przewaga’

rezultat || wënik ‘wynik meczu’

rozgriwôcz ‘rozgrywający’

róg || korner ‘rzut rożny’

równowôga ‘równowaga’

skùtkòwnosc ‘skuteczność’

spôlony ‘spalony’

wbiegniãcé na môl || ùstawienié sã na môlu ‘wyjście na pozycję’

westrzódkòwanié ‘dośrodkowanie’

wëbicé || wëkòpanié ‘wybicie’

wëpiãstkòwac || wëpistkòwac ‘wypiąstkować’

wërównóny mecz ‘wyrównany mecz’

wëskòk ‘wyskok’

wëskòknąc ‘wyskoczyć’

wòlny ‘rzut wolny’

wpùrg ‘wślizg’