Tożsamość – kultura – równość. Refleksje z okazji piętnastolecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”

Zachęcamy do lektury trudno pewnie dostępnej w wersji drukowanej, ale elektronicznej – a jakże! To wydana ostatnio pozycja „Tożsamość – kultura – równość. Refleksje z okazji piętnastolecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” (których w regionie pomorskim nie brakuje) pod red. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego i Małgorzaty Milewskiej, wydana przez Instytut Kaszubski, a dofinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Składa się na nią 30 tekstów skłaniających do refleksji nad funkcjonowaniem i skutkami wspomnianego w tytule książki  aktu prawnego, ale też szerzej – nad polityką mniejszościową prowadzoną w naszym kraju po 1989 r.

Jak pisze we wprowadzeniu prof. C. Obracht-Prondzyński:

„Do podzielenia się w książce swoimi przemyśleniami zostali zaproszeni członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, parlamentarzysta reprezentujący mniejszość niemiecką, eksperci z kręgów akademickich, a także przedstawiciele różnych instytucji publicznych (centralnych i terenowych), zaprezentowani w publikacji w układzie alfabetycznym. Grono ludzi o różnych punktach widzenia, bogate w doświadczenia zawodowe, wypływające ze społecznej i publicznej aktywności, o dużym dorobku i w różnym wieku…

(…) Choć wszystkie [teksty] powstały z okazji jubileuszu ustawy i KWRiMNiE, nie były pisane tylko ku czci i chwale. Mało tego: ich autorzy często prezentują radykalnie odmienne poglądy. I dobrze. Pokazują tym bowiem, że pluralistyczny wielogłos jest możliwy”.

Monografię – w trzech formatach – pobrać można tutaj:

https://www.instytutkaszubski.pl/single-post/publikacja-z-okazji-15-lecia-ustawy-o-mniejszo%C5%9Bciach-narodowych-i-etnicznych