Sympozjum RJK Wejherowo

W imieniu przewodniczącej RJK Danuty Pioch zapraszam na dwudniowe posiedzenia Rady Języka Kaszubskiego, które odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2019 r. w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.


Miejsce: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ul. Zamkowa 2a, Wejherowo

Termin: 28 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 16.00 – 20.00
29 czerwca 2019 r. (sobota) godz. 9.00 – 15.00
Program XIII sympozjum RJK

Dzień I – 28 czerwca 2019 r.

Jón Trepczik – poeta, piesniôrz, szkólny

16.00 Otwarcie sympozjum. Moderator: Danuta Pioch

Méster Jan – film dokumentalny o Janie Trepczyku


Wspomnienie Jana Trepczyka – Zofia i Edmund Kamińscy

Referaty:
Daniel Kalinowski, Jan Trepczyk a literatura dla dzieci
Tomasz Fopke, Pieśni dziecięce Jana Trepczyka
Adela Kuik-Kalinowska, Piewca Kaszub w pieśni i w słowie. O Òdecknienim Jana Trepczyka
Dušan Paždjerski, Wkład Jana Trepczyka w politykę językową na Kaszubach
Elżbieta Bugajna, Jan Trepczyk na tle twórczości Zrzeszińców
Aleksandra Majkowska, Tradycja, przyroda, miłość w twórczości Jana Trepczyka
Marek Cybulski, Alternacje morfonologiczne w kaszubszczyźnie Jana Trepczyka
Joanna Leman, Danuta Stanulewicz, Nazwy barw w Słowniku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka
Eugeniusz Pryczkowski, Jan Trepczyk w Miszewie – kierownik szkoły w latach 1927-1934 i jej patron od 2004 roku
Radosław Kamiński, Jan Trepczyk – życie i twórczość

20.00 Zakończenie

Dzień II – 29 czerwca 2019 r.

Przińdnota kaszëbiznë
Standarizowónô kaszëbizna w rozmajitëch òbrëmiach

9.00 Òtemkniãcé zéńdzeniô
Mòderatorzë zéńdzeniô: Danuta Pioch, Daniel Kalinowsczi

9.15-10.30 I SESJÔ HISTORIÔ

Wprowadzenié – Wanda Lew-Czedrowskô, Stanisłôw Janke
Grafiô kaszëbsczégò jãzëka – Mark Cëbùlsczi
Pòmiónë zéńdzeniów RJK – Starbienino – Danuta Pioch
Diskùsjô

10.30-10.40 przerwa na kawã
10.40-11.50 II SESJÔ EDUKACJÔ Danuta Pioch

Głos w diskùsji: Ùczbòwniczi – Elżbiéta Prëczkòwskô
Sztôłcenié szkólnëch – Justina Pòmiérskô
Edukacjô (diktanda, kònkùrsë) – Jiwóna Makùrôt

11.50-12.00przerwa na kawã
12.00-13.00 III SESJÔ LËTERATURA Adela Kùik-Kalinowskô

Głos w diskùsji: Dolmaczënczi – Bòżena Ùgòwskô
Nôùkòwé – Daniel Kalinowsczi

13.00-13.10 przerwa na kawã
13.10-14.10 IV SESJÔ KÙLTURA/MEDIA/KÒSCÓŁ Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Głos w diskùsji: Media – Dark Majkòwsczi
Internet – Karól Róda
Mùzyka – Tómk Fópka
Artisticznô rësznota – Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô
Kòscół – Eùgeniusz Prëczkòwsczi

14.10-15.00 V SESJÔ MŁODI Danuta Stanulewicz

Głos w diskùsji: Młodi (rolô stand. jãzëka) – Robert Gróta
Anketa westrzód młodzëznë – Danuta Stanulewicz

15.00 Pòdczorchniãcé plenarnego zéńdzeniô RJK. Zakùńczenié.