Studia w AP Słupsk naucz jęz

Studia podyplomowe nauczania języka kaszubskiego na Akademii Pomorskiej w Słupsku


STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE METODYCZNO-KULTUROZNAWCZE NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Metodyczno-Kulturoznawczych Nauczania Języka Kaszubskiego, które organizowane są przez Akademię Pomorską w Słupsku (Zakład Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich, Instytut Polonistyki.

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) nauczycielskiego kierunku kształcenia, którzy na poziomie przynajmniej podstawowym znają w mowie i piśmie język kaszubski. Proces edukacyjny Studium Podyplomowego pozwala takim osobom uzyskać pełne kwalifikacje zawodowe konieczne do nauczania języka kaszubskiego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Absolwenci Studium otrzymują również bezterminowo wydany certyfikat znajomości języka kaszubskiego ze strony Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Studia podyplomowe realizowane będą w trakcie trzech semestrów, w trybie zjazdów piątkowo-sobotnich, co dwa tygodnie, w Bytowie i Słupsku, pierwsze zajęcia w połowie września. Przewidywana opłata za semestr – 1500 zł. Zajęcia będą dotyczyć metodyki nauczania języka kaszubskiego, podstaw języka kaszubskiego, kultury Kaszub, animacji społecznego ruchu regionalnego oraz ogólnych kompetencji nauczyciela.

Komplet dokumentów, tj. podanie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kopia potwierdzona notarialnie, kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego (niektóre ze wspomnianych aplikacji dostępne są na stronie www.apsl.edu.pl/oferta…) należy składać do końca czerwca 2011 roku na adres:

Dr Adela Kuik-Kalinowska
Instytut Polonistyki
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22 a
76-200 Słupsk
Tel. 59 8405326, 507518993
Email: adelakuik@poczta.onet.pl