Spotkanie konsultacyjne ws. projektu aktualizacji „Strategii ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej”

27 października 2021 roku w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy odbyły się konsultacje projektu aktualizacji „Strategii ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej”.

Zespół ds. aktualizacji „Strategii ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej” (na czele z przewodniczącym grona, Mariuszem Mówką) dziękuje za nadesłane uwagi do projektu aktualizacji wspomnianego dokumentu – zarówno za obecność na wczorajszych konsultacjach w Kaszubski Uniwersytet Ludowy, jak i za nadesłanie uwag drogą elektroniczną. Rozpoczęły się prace nad otrzymanymi sugestiami.

O dalszych etapach pracy zespołu będziemy informować na bieżąco.