Spotkania informacyjne dotyczace nauczania języka kaszubskiego

Zapraszamy dyrektorów szkół prowadzących nauczanie języka kaszubskiego i nauczycieli języka kaszubskiego na spotkania informacyjne, które odbędą się w:

1. Lęborku, 9 września 2011 (piątek) o godzinie 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Czołgistów 5
2. Kościerzynie, 12 września 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Mściwoja II 3
3. Kartuzach, 15 września 2011 (czwartek) o godzinie 15.00 w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Słoneczna 3

W programie spotkania m.in.:

1. Przepisy w sprawie nauczania języka kaszubskiego.
2. Procedury dopuszczania programów nauczania języka kaszubskiego.
3. Oferta podręcznikowa na rok szkolny 2011/12 (możliwości zaopatrzenia szkół, sposoby zamawiania, aktualne propozycje dla poszczególnych etapów nauczania).
3. Dokumentacja wymagana od nauczyciela oraz sposób jej przygotowywania.
4. Gromadzenie dokumentacji przebiegu nauczania języka kaszubskiego i terminy przechowywania jej w szkole.
5. Olimpiady i konkursy przedmiotowe.
6. Sprawy bieżące związane z prowadzeniem zajęć, prezentowaniem własnych dokonań.

Spotkania poprowadzi Danuta Pioch – doradca metodyczny języka kaszubskiego, członek Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.