Seminarium kaszubskie w Wejherowie

Seminarium kaszubskie w Wejherowie


Serdecznie zapraszamy na seminarium kaszubskie

pt. Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody i cele.

 

Seminarium odbędzie się w piątek 16 grudnia 2011 roku o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a (Pałac Przebendowskich i Keyserlingków)

 

Organizatorzy:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

oraz

Instytut Kaszubski

Referaty wygłoszą:

1. prof. Jerzy Treder, Słowniki kaszubskie – krótki przegląd

2. dr Adela Kuik-Kalinowska, Klasyczne dzieła literatury polskiej

w przekładzie na język kaszubski (J. Kochanowski, A. Mickiewicz)

3. prof. Daniel Kalinowski, Tłumaczenia współczesnej literatury

powszechnej na język kaszubski

4. mgr Hanna Makurat, Przekład artystyczny – z warsztatu translatora

5. Roman Drzeżdżon, Przekład stylu naukowego i publicystycznego –

– uwagi praktyka

Seminarium dotyczyć będzie zagadnień związanych z tłumaczeniem na język kaszubski tekstów literackich różnych narodów. Poruszona zostanie kwestia przekładów dawnych i współczesnych.

Istotnym zagadnieniem jest problem doboru tekstów, które miałyby zostać przetłumaczone na język kaszubski, co związane jest z celami, jakie stawia przed sobą współczesna działalność translatorska. Referenci będą zastanawiać się także nad warsztatem pracy tłumacza oraz efektami wynikającymi z różnorodnych metod translatorskich. Seminarium zwieńczy dyskusja.