Seminarium – Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki

Zapraszamy na seminarium – Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki

oraz na wystawę fotografii Kaszubi z Jones Island

Seminarium i wystawa odbędą się 29 września 2018 r. o godz. 10.00,w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

W programie: 
10.00 – otwarcie seminarium przez organizatorów
10.15-10.40 – mgr Krzysztof Gradowski, Emigracja Kaszubów do Brazylii w II poł. XIX w.
10.40-11.05 – dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska, Z ziemi obcej na Kaszuby. Przypadek Stefana Bieszka
11.05-11.30 – mgr Tomasz von Piechowski, W Niemczech też jestem u siebie. Refleksje kaszubskiego emigranta
11.50-12.10 – przerwa
12.10-12.30 – dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski, Głodno, ale swòbódno. Figury emigracji w kaszubskiej literaturze pięknej
12.30-12.50 – mgr Blanche Krbechek, Discovering Kashubian roots of Michigan immigrants
12.50-13.10 – lic. Stanisław Frymark, Świadomość językowa Kaszubów w Kanadzie, USA i Nowej Zelandii
13.10-13.30 – dr Aleksandra Kurowska-Susdorf, Podróże genealogiczne z Kanady na Kaszuby
13.30-14.10 – dyskusja