Ścinanie kani

Kaszubskie widowisko obrzędowe: „Ścinanie kani”.

Zapraszamy!

23 czerwca, godzina 18:00 w Muzeum w Kartuzach.