RÉZA FRANCKA – materiały do pracy z maluchami

RÉZA FRANCKA – materiały do pracy z maluchami


Materiały przygotowano na podstawie publikacji opracowanej przez Joannę Zorn-Szumiło: Réza Francka, wyd. 2014 

pomerania01_cr

Książeczka dostepna w cenie 12 zł na KaszubskaKsiążka.pl

Zadania do książeczki:

♦► Dźwieki i kolory.pdf

♦► Liczymy.pdf

♦► Myślenie.pdf

♦► Zwierzęta.pdf

♦► Takie same.pdf

♦► Zbiory.pdf

♦► Opis postaci.pdf

♦► Pary.pdf

♦►Zadania do książeczki str. 1-2

PRZYKŁADOWE PYTANIA:

strona 2-3  Franck mijô chëcz.

strona 4-5  Franck mijô gbùrstwò.

♦ Gdze je kùra? ♦ Wiele je kùrów? ♦ Gdze je biôłô kùra? ♦ Jaczi zwãk wëdôwô kùra? ♦ Jaką farwã mô trôwa? ♦ Jaczé zwierzã je kòl kùrów?

♦ Jaczé zwãczi wëdôwô bùczka? ♦ Co robi bùczka? ♦ Jaczé zwierzã tacy sã w chléwie? ♦ Gdze je drôbka?

♦ Co sedzy na dakù? ♦ Gdze są òwieczczi? ♦ Kùli je òwieczków? ♦ Jaczé zwãczi wëdôwają òwce? ♦ Wiele je mùżów?

♦ Jaczi zwãk wëdôwają mùże? ♦ Gdze je mòtilk? ♦ Jaką farwã mô mòtilk? ♦ Kùli je biôłëch kwiôtków? ♦ Gdze je pczoła? ♦ Jaczi zwãk wëdôwô pczoła?

♦ Franck sã ùsmiéwô, pòkażë jak të sã ùsmiéwôsz? ♦ W tile je widzec wietrzniczi, pòkażë rãczkama jak robi wietrznik.

strona 6-7  Franck pòjachôł do zoo.

♦ Gdze je sztrus? ♦ Gdze je elefant? ♦ Gdze je żirafa? ♦ Gdze je lew? ♦ Gdze je wąż? ♦ Jaczé zwierzã na òbrôzkù robi… (ùdôwómë lwa, wãża)?

♦ Jaczé zwierzã mùjkô pò głowie Franck? ♦ Jaczé zwierzã je w wòdze? ♦ Co sedzy mù na nosu? ♦ Jaką farwã mô elefant?

♦ Pòkażë, gdze leżi jôjkò. ♦ Pòkażë, gdze rosce kwiôtk.

strona 8-9  Franck je na festinie.

♦ Gdze je bana? ♦ Jaczé zwãczi wëdôwô bana? ♦ Co robi kòżdé z dzecy? ♦ Jak wëzdrzą? (Jaką farwã mają: kòszulka, bùksë, sëczenka).

♦ Dzéwczã tańcëje, pòkażë jak të tańcëjesz? (je wiedzec, że tańcëjemë z dzeckã). ♦ Knôp trzimie w rãce balónk, balónk je letczi czë cãżczi?

♦ Jaczé zwierzã tacy sã pòd biną? ♦ Jaczé zwãczi wëdôwô to zwierzã? ♦ Dzecë sã gònią? Chcemë sã terô gònic. ♦ Na binie je kapela.

♦ Pòkażë, gdze je wasta, chtëren graje na bãbnie. ♦ Jaczi zwãk wëdôwô bãben. ♦ Wasta graje na bazunie, ùłożë rãczczi na sztôłt trąbczi, pòkażë jak mòcno rozmiejesz dmùchac.

strona 10-11 Franck pòtikô swòjã familiã.

♦ Pòkażë, gdze je tãga. ♦ Z blónë padô deszcz, jaczi zwãk wëdôwô padający deszcz? ♦ Gdze je strôszk?

♦ Na trôwie stoji bòcón, jaką farwã mô dzób bòcóna? ♦ Jaczé zwãczi wëdôwô bòcón? ♦ Pòkażë, gdze na òbrôzkù je jéż, a gdze je slëmiéń?

♦ Zaspiéwôj dzeckù piosenkã „Ślimak, ślimak pokaż rogi”. ♦ Gdze je starka? ♦ Co robi stark? ♦ Pòkażë, jak bijesz brawò. ♦ Pòmachôj rãczką jak mëmka.

♦ Mëmka trzimie w rãce telefón, jaczi zwãk wëdôwô telefón, czedë zwòni? ♦ Kùba bawi sã balą, bala pòdskakiwô, chcemë razã pòskôkac.