Rekrutacja na Etnofilologię Kaszubską przedłużona do 12 września!

 

Została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na

ETNOFILOLOGIĘ KASZUBSKĄ
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Pierwsza rekrutacja została zamknięta po terminie rejestracji z powodu zbyt małej liczby chętnych – w pierwszym terminie zgłosiło się 15 osób, przy wymogu 25. osób. Zgodnie z decyzją Rektora UG uruchomienie kierunku będzie możliwe przy zmniejszonej do 20 liczbie kandydatów. To najmniejsza liczba warunkująca uruchomienie etnofilologii kaszubskiej w roku akademickim 2017/2018.

Terminy rekrutacji
Rozpoczęcie rejestracji: 11 sierpnia
Zakończenie rejestracji: 12 września
Ogłoszenie listy kandydatów: 14 września
Ogłoszenie listy osób przyjętych: 22 września

 

Wszystkie dodatkowe informacje o kierunku można znaleźć na stronie:

http://www.kaszubi.pl/o/etnofilologia