Rekrutacja na entofilologię kaszubską

20 czerwca Uniwersytet Gdański uruchamia internetową rejestrację kandydatów na studia na rok akademicki 2018/19, w tym kolejny nabór na kierunek etnofilologia kaszubska.

Zgodnie z przyjętą przez Senat UG w końcu maja uchwałą absolwenci kierunku na specjalności nauczycielskiej nabywać będą uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej dwóch przedmiotów: języka kaszubskiego i języka polskiego. Zmiana ta została ustanowiona dzięki staraniom Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Edmunda Wittbrodta oraz Rady Programowej kierunku.

 

Rekrutacja potrwa do 20 lipca i nie przewiduje się żadnych dodatkowych rekrutacji we wrześniu.

Maturzystów tegorocznych i tych z lat wcześniejszych zainteresowanych nauką języka kaszubskiego oraz poznaniem historii i kultury Kaszubów zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów (link).

ATUTY KIERUNKU
Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej lub pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą kulturą. Główny trzon kształcenia tworzy praktyczna nauka języka kaszubskiego wzbogacona o kształcenie kulturowe (wyjazdy w teren) i podstawowe wykształcenie filologiczne (językoznawstwo, literaturoznawstwo, poetyka). Uzupełnienie filologii historią Pomorza i wiedzą z zakresu nauk społecznych (wiedza o kulturze, socjologia, psychologia i pedagogika dla nauczycieli) tworzy unikatowy projekt edukacyjny.
Swobodna wymiana poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości budują fundament kształcenia kompetencji profesjonalnych, przede wszystkim pedagogicznych. Kształcenie z uwzględnieniem modułu fakultatywnego (studia bez specjalności) związane jest ze zdobyciem poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i współczesnych mediów, mechanizmów animowania i organizowania aktywności kulturalnej mieszkańców regionu; realizację modułu umożliwia ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Media Kaszëbë.
Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub na kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent studiów będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka kaszubskiego, a ze specjalnością nauczycielską nabywa uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej: języka kaszubskiego i języka polskiego. Studia bez specjalności są dla dziennikarzy w mediach lokalnych, działaczy kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytorów, korektorów w redakcjach prasowych i w wydawnictwach.

Więcej informacji dotyczących kierunku znaleźć można na poniższych stronach:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20182019/etnofilologia_kaszubska-stacjonarne-i_stopnia
https://www.facebook.com/etnofilologiakaszubska/