Rëbôka dzeckò

Rëbôka dzeckò

Alojzy Bùdzysz


Źródło: Pomerania, nr 6, 2012

Wiatrë dëmią, wòdë szëmią,
Doch jô mùszã winc,
Bò mie tëszno, że tak długò
Tatk na mòrzu drëwô.

Na tëch wałach zadrëwóny
W swim łetëchnym czôłnie,
Òn sã dzys ze swòjim fãgã,
Zycher zôs nie zjawi.

Ach tam widzã w widokrézu
Môłi fôrtich… hénë le…
Ùch wa nòrtë, niesta jegò
W tą bezpieczną hôwingã!

Wałë biją, wałë niesą
Szczesłëwie gò pòd ten ląd
A trzeszczącë bieżi czôłno
Na òstatkù na ten strąd.

Tatkù, spieszce, jô tu sedzã,
Zdżã za Wama z tësznoscą –
Fùl pòcechë klëkną òni
Bòga tczącë w ùsëpczi.