Przyślij materiał

Zachęcamy do przysyłania swoich prac i materiałów w szczególności napisanych w języku kaszubskim, a tym samym do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

Teksty prosimy nadsyłać na adres: waldemar.gwizdala@kaszubi.pl z tytułem wiadomości „Skarbnica Kaszubska”

 

Zasady publikacji tekstów i materiałów na portalu:

1. Publikacje tekstowe zamieszczamy nieodpłatne

  • Bezpłatna publikacja tekstów i materiałów multimedialnych w serwisie Skarbnica Kaszubska.pl obejmuje tylko materiał zgodny z profilem portalu.

  • Publikujemy teksty napisane w języku polski i kaszubskim

  • Zatwierdzenie tekstów i materiałów nadesłanych może trwać do 7 dni roboczych. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia tego czasu z przyczyn od nas niezależnych.

  • Nadesłane teksty i materiały będą weryfikowane pod względem merytorycznym oraz poprawności językowej

  • Opublikowane na portalu teksty nie będą miały możliwości kopiowania ani drukowania bez zgody autora.

2. Uwagi ogólne

W przypadku publikacji tekstowych i multimedialnych Redakcja portalu Skarbnica Kaszubska.pl:

  • zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian edycyjnych w przysłanych materiałach (bez ingerowania w zawartość merytoryczną) oraz korektę językową w przypadku tekstów pisanych w języku kaszubskim. Autor zostanie poinformowany o zmianach przed publikacją

  • nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów

  • nie będzie publikować materiałów zawierających treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i uwłaczające ludzkiej godności