Przegląd piosenki kaszubskiej „Jô spiéwiã pò kaszëbskù” w Rumi

15 grudnia 2022 r. w MDK w Rumi odbył się międzyszkolny przegląd piosenki kaszubskiej „Jô spiéwiã pò kaszëbskù” organizowany co roku przez Miejski Dom Kultury w Rumi pod patronatem ZKP O/Rumia. W przeglądzie wzięło udział 60 uczestników z 5 rumskich szkół podstawowych: SP nr 1, 6, 9, 10 i Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek. Wystąpiło 5 zespołów dziecięcych, jedna solistka i jeden duet. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Opiekunowie w podziękowaniu za przygotowanie uczestników otrzymali drobne upominki.