Promocja publikacji „Kaszëbsczi dlô wszëtczich”

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa w Mojuszu 

zapraszają

na promocję i prezentację nowej książki pomocniczej  do nauki języka kaszubskiego 

Danuty Pioch i Romana Drzeżdżona 

Kaszëbsczi dlô wszëtczich

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00  w Szkole Podstawowej w Mojuszu.

Uwaga:

Podczas spotkania promocyjnego będziemy przekazywać przedstawicielom poszczególnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których nauczany jest język kaszubski okazowe egzemplarze książki Kaszëbsczi dlô wszëtczich przeznaczeniem do bibliotek szkolnych. Prosimy o zabranie ze sobą pieczątki szkoły celem potwierdzenia odbioru publikacji.

Potwierdzenie odbioru podręczników: pobierz

 ******

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek na stoisku z szeroką ofertą wydawnictw regionalnych (możliwość wystawienia faktury przelewowej).

—————-

Edukacyjna oferta wydawnicza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wzbogaciła się o nową publikację: książkę pomocniczą  do nauki języka kaszubskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

„Oddajemy do rąk użytkowników książkę pomocniczą do nauki języka kaszubskiego na II i III etapie nauczania. Jej struktura jest tak pomyślana, by wspierać przede wszystkim kształcenie komunikacyjne, co w dobie nacisku na odchodzenie od nauczania języka metodą gramatyczną zdaje się być dobrym sposobem na rozwijanie kompetencji językowych uczniów. Dzięki zastosowaniu metody wprowadzania treści językowych na bazie popularnych bloków tematycznych dajemy użytkownikom możliwość bogacenia zasobów leksykalnych w określonych obszarach z jednoczesnym umożliwieniem doskonalenia wszystkich sprawności językowych, tj. rozumienia, mówienia, czytania i pisania. (…)

Treści są również tak zaplanowane, by uczeń zdobywał nie tylko kompetencje w zakresie języka kaszubskiego, ale również doskonalił ogólne (kluczowe) kompetencje i umiejętności, które kształci się w procesie nauczania.

W książce nie brakuje także elementów pozwalających na łączenie nauczania przedmiotu, ściśle związanego z regionem, z postawami prowadzącymi do odnajdowania swojego miejsca w warunkach wielokulturowości oraz rozwijającymi ciekawość, otwartość i poszanowanie innych kultur. 

Życzymy zatem wszystkim użytkownikom korzystającym z książki, by praca włożona w jej powstanie wydała obfite owoce i była wydatną pomocą w poznawaniu i zgłębianiu tajników rodnej mowy.”

Autorzy

 

Podręcznik jest finansowany ze środków budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania