Promocja książki pomocniczej „Kaszëbsczi dlô wszëtczich”

W małej szkole, ale jakże wielkiej kaszubskim duchem, odbyła się promocja nowej książki pomocniczej do nauki języka kaszubskiego autorstwa Danuty Pioch i Romana Drzeżdżona pt. Kaszëbsczi dlô wszëtczich. Do Mojusza przybyło wielu gości, w tym  znajomych, przyjaciół Autorów, przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i ponad 100 szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka.

Spotkanie rozpoczęły przemowy gospodarzy wydarzenia: prezesa ZKP Jana Wyrowińskiego, wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli, w imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty wizytatorki Jolanty Szlagor, którzy gratulowali Autorom ich dzieła, a także podziękowali za trud i poświęcony czas. Laudację o książce pomocniczej wygłosiła Karolina Keler – wiceprezeska ZKP, dyrektorka SP nr 2 w Słupsku, szkólna kaszëbsczégò jãzëka, utalentowana gawędziarka, która z niezwykłym wdziękiem i nutką humoru przedstawiła Autorów, a także opowiedziała o  walorach edukacyjnych nowego wydawnictwa.

„ Òd pierszich tematów taczich jak „Ò kaszëbsczi gôdce” mòżemë wëkòrzëstac pòdpòwiedzë, jak wëmawiac kaszëbsczé lëtrë, pózni jak pò kaszëbskò ùżëwac wërazów z rozmaijtich tematów: ò rodzëznie, dodómie, môlu zamieszkaniégò, warkù i òdpòczinkù, ksążkach, gòspòdze czë sprzątaniu.

Przë  kòżdi ùczbie są pòlétë: Napiszë, pòdsztrëchni, pòsłëchôj, pòwtórzë, przeczëtôj – co dôwô szkólnym mòżlëwòscë zrobieniô czwiczënków ze szkòłownikama. Je to pò prôwdze dzãka symbòlom baro czëtelné. 

Kòżdi szkólny a szkòłownik wié, że pòwtórzac rôwno so pamiãtac. I tak je w ny ksążce – przë nowim temace je przëbôczenié z pòprzedniégò. Je to pò prôwdze bëlnô ùdba.

Szkólny téż wiedzą, że nie wiedno letkò je dzysdniowich szkòłowników zachãcëc do ùczëniô so kaszëbsczégò, a pò prôwdze, czej ùczbë są na 8 czë 9 gòdzënach ùczbòwëch. Dlôtë w ny ksążce mòżna nalezc rozmijité strzodczi przekôzu – je mùzika, nótë, tekstë piosnków, geògrafné kôrté, wiadła z historii,  òbrôzczi i cos, co mie so òsoblëwie nôbarżi widzy – lëteracczi tekstë paswony do tematu i nie drãdżé do zrozmieniô dlô òdbiérców, na przëmiór: w temace ò rodzëznie są wiérztë „Mësla dzecka” Przeczkòwsczégò i „Naszô nënka” z dôlmaczënkã Danutë Pioch. Mòżemë w ksążce nalezc téż perełczi, chòcbë taczi jak przë temacë Kòl doktora, tekst Cenôwë „Doradë lekarsczé”. 

W ny ksążce ò wiele wiãcy niglë lëteracczich tekstów, je krótczich kòrbiónków. Pò prôwdze całô ksążka wëfùlowónô je krótczima gôdkama, jaczé mògą zdarzëc so w codniowich sytuacjach. W szkòłowi zalë z ùczniama mòżna je czwiczëc w karnach, robic scenczi, pisac na jich spòdlim lëstë i miec wiele jinszich ùdbów na cekawé ùczbë. 

Kaszëbsczi gramaticzi nie je tetkò so ùczëc – ale nié z ksążką „Kaszëbsczi dlô wszëtczich”! Tu, pòmalinkù wprowadzoné są wiadła ò gramtice tak, bë zrozmiec jak òdmieniwac jistniczi, znankòwniczi, czasniczi, czedë pisac é ze striszkã, a czedë i/y i że chłopskòpersonowi i niéchłopskòpersonowi ôrt to nick stasznëgò przë ùżëwaniô wielników. Przë naùczaniô gramaticzi w szkòle dobrze miec pòd rãką taką ksążkã, chtërna pòmòże wëdôlmaczëc ùczniom wiadła ò ni. (…)

Ksążka skłôdô so z 54 tematów na 190 starnach. Mëszlã, że to nie je kùńc – mòże dlô ùtwórców wôrt bë bëło napisac pòstãpny dzéle z rozszerzenim tematicznym? Jô mdã żdała z niecerplëwòtą na kòżdą fòrmã pòmòcniczą Danutë Pioch i Rómana Drzeżdżona do naùczaniô kaszëbsczégò nie blós w szkòle, ale pò prôwdze wszëtczich.”

W części artystycznej przybyli goście mieli okazję obejrzeć niesamowity montaż słowno–muzyczny przygotowany przez Danutę Pioch na podstawie  tekstów dialogów, scenek  zawartych w promowanej publikacji. Młodzi artyści  – uczniowie Szkoły Podstawowej w Mojuszu, zachwycili widownię wspaniale przygotowaną oprawą artystyczną. Wielkie brawa dla prowadzących tę część:  Agaty Miotk i Antoniego Jaroszyka oraz wszystkich występujących uczniów, a także dla nauczycielek języka kaszubskiego, które przygotowały artystów: Lucyny Łagody, Barbary Warmowskiej i Ireny Brzustewicz.

PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ

Następnie Autorzy Danuta Pioch i Roman Drzeżdżon podzielili się wspomnieniami z pisania książki i z sytuacji, które stały się inspiracją do napisania tekstów scenek czy dialogów.  Podkreślili również, że zależało im, aby ta książka miała charakter bardziej komunikacyjny, stąd znalazły się tam scenki, dialogi obrazujące sytuacje codzienne często o humorystycznym wydźwięku napisane specjalnie na użytek tej publikacji przez Romana Drzeżdżona. Autorzy życzyli wszystkim przyszłym użytkownikom korzystającym z książki, by praca włożona w jej powstanie wydała obfite owoce i była wydatną pomocą w poznawaniu i zgłębianiu tajników rodnej mowy.

 

 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie składa serdeczne podziękowania za przygotowanie spotkania gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły podstawowej w Mojuszu na czele z panią dyrektor Danuta Pioch.