Poszukiwany mistrz języka kaszubskiego!

XII Kaszëbsczé Diktando – Szimbark 2013

Termin: 9 listopada 2013 roku


dykt

Konkurs znajomości zasad pisowni kaszubszczyzny co roku cieszy się ogromną popularnością. W poprzedniej, jedenastej edycji Dyktanda Języka Kaszubskiego, która odbyła się w Strzepczu, udział wzięło 168 osób.

W konkursie mogą wystartować uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oddzielne kategorie przewidziano także dla dorosłych, profesjonalistów i nauczycieli j. kaszubskiego.

Zgłoszenia należy składać pisemnie za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenie, wypełnione drukowanymi literami, należy przesłać

do 31 października 2013 r. na adres:
e-mail: sekretariat@szkolaszymbark.pl
lub fax 58 684 38 23.

Tegoroczna edycja odbędzie się 9 listopada 2013 r. (sobota) w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Program imprezy dostępny jest tutaj.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Organizatorami konkursu są: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gmina Steżyca oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”. Dyktando ma na celu podnoszenie rangi kaszubszczyzny i propagowanie jej pisanej formy, wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego oraz popularyzację twórczości związanej tematycznie z krajobrazem Kaszub.