Podsumowanie 2022 roku na Kaszubach

Kaszubi dobrze oceniają mijający 2022 rok w wymiarze kulturowym i społecznym. Mimo wychodzenia z pandemii, kryzysu i skutków wojny w Ukrainie zrealizowali szereg wydarzeń promujących swoją małą ojczyznę i wzmacniających kaszubską tożsamość. Podsumowanie roku 2022 na Kaszubach i w języku kaszubskim. Wiceprezes ZKP Łukasz Grzędzicki, w rozmowie przeprowadzonej przez Mariusza Szmidkę, redaktora naczelnego „Zawsze Pomorze”.

 

Film powstał w ramach programu „Po kaszubsku na YouTube 2022” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.