Pieśni zakurzone

Zapraszamy do pierwszej naszej produkcji z cyklu “Pieśni zakurzonych”. Pomysł nagrania „Pieśni zakurzonych” powstał przy okazji moich wieloletnich poszukiwań kaszubskich pieśni tradycyjnych (czyli repertuaru śpiewanego niegdyś w kaszubskiej społeczności wiejskiej, nieopracowanego później w wersji stylizowanej). Skupiam się na badaniu i rekonstrukcji kaszubskiej muzyki tradycyjnej bazując na nagraniach archiwalnych, źródłach pisanych, przedwojennych śpiewnikach i własnych badaniach terenowych. Jako śpiewaczka poruszająca się biegle w repertuarze tradycyjnym innych regionów Polski dokonuje analizy porównawczej poszukując genezy powstania pieśni i jej szlaku „wędrowania”oraz zmian i wariantowości w warstwie muzycznej i tekstowej. Moim celem jest ocalenie od zapomnienia starej kaszubskiej muzyki, zwrócenie uwagi na procesy w muzyce ludowej, które naturalnie działy się i dzieją się poza takimi kategoriami jak przynależność etniczna czy narodowa. Mam też nadzieję na skłonienie mieszkańców naszego regionu do refleksji na kaszubską kulturą tradycyjną a może i do własnych poszukiwań.

Joanna Gostkowska

*****

Joanna Gostkowska- analiza etnomuzykologiczna 

Paulina Węsierska- analiza językoznawcza 

Piotr Zatoń – realizacja 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – produkcja 

 

 

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji