Periodyk „Edukacja Pomorska”

Periodyk „Edukacja Pomorska”

 

Misją „Edukacji Pomorskiej” jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym środowiska oświatowego regionu oraz inspirowanie do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju pomorskiej oświaty. Czasopismo pomyślane zostało jako rodzaj forum umożliwiającego wymianę doświadczeń, refleksji i pomysłów oraz miejsce dyskursu edukacyjnego nad kształtem oświaty.

 

Więcej na stronie: http://www.cen.gda.pl/publikacje/?page_id=268

 

Zachęcamy do lektury nowego numeru „Edukacji Pomorskiej” (nr 78-77), dostępnego pod adresem: http://www.cen.gda.pl/wp-content/uploads/2016/10/EP_77_78_on_line.pdf

 

Tematem numeru jest edukacja kaszubska.

 

 

„Kaszubskim” jest także numer 64-65 „Edukacji Pomorskiej” z roku 2014, który można znaleźć pod linkiem:

http://www.cen.gda.pl/cenne-praktyki/wp-content/uploads/sites/23/2016/04/EP_64_65_on_line.pdf