Oświadczenie ZG ZKP w sprawie poprawki budżetowej zmniejszającej środki na nauczanie języków mniejszościowych

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Głównego ZKP przekazuję oświadczenie ZG ZKP w sprawie poprawki budżetowej zmniejszającej środki na nauczanie języków mniejszościowych.
Oświadczenie zostało uchwalone na zdalnym spotkaniu członków ZG ZKP wczoraj w godzinach wieczornych.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.