Ogólnopolska Konferencja: Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś

instytutug

Ogólnopolska Konferencja

Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś

Zakład  Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski w dniach 22-23 IX 2011 roku w Gdańsku, w budynku Wydziału Filologicznego i Historycznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

22 września 2011 (czwartek)

 

9.00 – 11.15. Obrady plenarne.

Hanna Popowska-Taborska – Językowy obraz Kaszub dawniej i dziś

Jadwiga Zieniukowa – Język kaszubski w tekstach naukowych

Józef Borzyszkowski – Zróżnicowanie etniczne i wspólnota kulturowa Pomorza

Cezary Obracht-Prondzyński – Wielojęzyczność Pomorza: doświadczenia historyczne a współczesne praktyki społeczne

Witold Mańczak  –  Skąd przybyli Kaszubi?

 

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 – 13.30

Jerzy Treder – Poglądy Eugeniusza Gołąbka w sferze normalizacji kaszubszczyzny

Tomasz Wicherkiewicz – Język regionalny – czy to dobry wybór? Europejskie języki kolateralne a „kaszubski model” planowania językowego

Nicole Dołowy-Rybińska – Kaszubi na tle innych mniejszości językowych Europy

Tomasz Derlatka (Leipzig) – Obraz Pomorza w materiałach czeskich (historiografia, literatura, malarstwo) dotyczących wyprawy husytów na Pomorze w roku 1433

 

13.30 – 14.30 Obiad

 

14.30 – 16.30

Maria Pająkowska-Kensik – Dialekt kociewski w nowych tekstach w czasie ożywienia idei regionalnych

Katarzyna Sturmowska – Wzianam se mantel na głowa, czyli o frazeologii w dialekcie kociewskim na podstawie nowych tekstów gwarowych

Regina Pawłowska – Życie codzienne gdańskiej mieszczki w XVII wieku

Anna Sobiecka – Motywy pomorskie w repertuarze Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku

Beata Kłos – Językowo-kulturowy obraz Pomorza na podstawie sloganów promujących pomorskie marki terytorialne

 

 

23 września 2011 (piątek)

 

9.30 – 11.30

 

Sekcja A

Edward Breza – „Starość” widziana oczami kulturoznawcy i językoznawcy

Danuta Stanulewicz – Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny i jej użycie (badania wstępne)

Justyna Pomierska, Aneta Lewińska – Przysłowia w elementarzach pomorskich dawniej i dziś

Duszan Pazdjerski – Paralelizmy leksykalne w języku kaszubskim i serbskim

Ewa Rogowska-Cybulska – O obrazie historii wpisanym w pomorskie etymologie ludowe

 

Sekcja B

Zenon Lica – Antroponimy w twórczości Hieronima Derdowskiego

Małgorzata Klinkosz – Chrematonimy kaszubskie jako przykład poliwalentności kulturowej

Krystyna Szcześniak – Nazwy własne w bajkach Guentera Schiwego

Andrzej Chludziński – Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)” cz. V

 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

 

11.45 – 13.45

 

Sekcja A

Tadeusz Linkner – O kościerskich Kaszubach pod pruskim zaborem wedle korespondencji słanej do „Przyjaciela”

Daniel Kalinowski – Zbrutalizowany liryzm. Pomorska proza Daniela Odiji

Urszula Kęsikowa – Jeszcze raz o frazeologii Franciszka Fenikowskiego

Marek Cybulski – Zwroty grzecznościowe w kaszubskich dramatach Jana Karnowskiego

 

Sekcja B

Ewa Badyda – Tendencje nominacyjne we współczesnym trójmiejskim nazewnictwie osiedli i budynków mieszkalnych

Jarosław Szuta – Nazwy geograficzne w księgach parafialnych Jeleńcza (XVI – XIX w.)

Lucyna Warda-Radys – Interiekcje a eufemizmy nazywające narządy płciowe i procesy wydalania w kaszubszczyźnie

Róża Wosiak-Śliwa – Słowotwórcze preferencje na przykładzie kaszubskich nazw potraw i napojów