Odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naczelnej ZKP XXI kadencji

5 października 2022 r. w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, odbyło się 9., ostatnie posiedzenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego XXI kadencji. W porządku obrad zaplanowane zostały następujące punktu:1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
3. Wybór prezydium posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naczelnej.
8. Przedstawienie i przyjęcie projektu sprawozdania Rady Naczelnej i Prezesa za XXI kadencję.
9. Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Głównemu ZKP absolutorium za XXI kadencję.
10. Przedstawienie informacji o działalności w minionej kadencji:
a) Akademia Kształcenia Zawodowego,
b) Kaszubski Uniwersytet Ludowy,
c) Fundacja Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
d) Klub Turystyczny „Wanożnik”,
e) Klub Studencki „Pomorania”,
f) Zespół ds. oświaty,
g) Zespół ds. polityki młodzieżowej.
11. Przygotowania do XXII Zjazdu Delegatów ZKP w dniu 3 grudnia 2022 roku:
a) ustalenie daty i przyjęcie projektu porządku XXII Zjazdu Delegatów,
b) przyjęcie projektu regulaminu obrad XXII Zjazdu Delegatów,
c) przyjęcie ws. zmiany uchwały ws. ustalenia zasad wyborów delegatów na Zjazd Delegatów ZKP
12. Podjęcie uchwały ws. wyboru patrona roku 2023 w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.
13. Podjęcie uchwały ws. określenia celu, na jaki przeznaczone zostaną środki, uzyskane przez ZKP z tytułu odliczeń 1% podatku dochodowego na rzecz ZKP za 2022.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie zebrania.

Po otwarciu przez prezesa ZKP posiedzenia, pierwsza głos zabrała gospodarz miejsca Ewa Furche, dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, która przedstawiła zebranym działalność kierowanej przez siebie jednostki m.in. w zakresie wsparcia, doskonalenia nauczycieli języka kaszubskiego. 

Następnym ważnym punktem było podsumowanie kończącej się trzyletniej kadencji w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński w skrócie omówił wybrane inicjatywy oraz najistotniejsze, nowe wydarzenia. Projekt sprawozdania liczy 55 stron.