Nowe spojrzenie na lekcje kaszubskiego – konferencja na UG

Nowe spojrzenie na lekcje kaszubskiego – konferencja na UG

Terminy: 23 września 2013 roku


Nauczanie języka kaszubskiego oraz własnej kultury i historii (nowy przedmiot od roku szkolnego 2013/2014) to odpowiedzialne zadanie, przed którym nauczyciele regionaliści muszą „stawić czoło”. Wędrowanie po kartach historii, kultury, literatury, krajobrazie Kaszub musi być atrakcyjne i pasjonujące dla uczniów, wypracowanie tych walorów wymaga odpowiedniego przygotowania nauczycieli, dlatego Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowało dla Państwa konferencje pt. “Nowe spojrzenie na lekcje języka kaszubskiego. Aktywizujące metody nauczania”. Podczas konferencji zaplanowano trzy sekcje poświęcone różnym zagadnieniom.

Pierwsza część dotyczyć będzie organizacji przedmiotu własna kultura i historia w szkole oraz programom nauczania.

W drugiej części dr Ewa Andrzejewska (UG) przedstawi swoja koncepcję metod aktywizujących, następie dr Justyna Pomierska (UG) zapozna Państwa z metodami językoznawczymi w nauczaniu języka kaszubskiego.

W kolejnej sekcji – WARSZTATOWEJ ( do wyboru 1 warsztaty) aktorka Teatru Wybrzeże  Marzena Nieczuja-Urbańska przybliży tajniki sztuki teatralnej; Tomasz Fopke kompozytor, dyrygent,  nauczy  piosenek po kaszubsku, dziennikarka Radia Gdańsk Tatiana Slowi odkryje kulisy audycji radiowych po kaszubsku, Ludmiła Gołąbek, nauczycielka języka kaszubskiego  – zaprosi Państwa na lekcję w terenie – do Katedry Oliwskiej, Anna Miklaszewska , wykładowca w Zakładzie Logopedii UG pokaże jak można zastosować program Powerpoint w tworzeniu pomocy dydaktycznych, Małgorzata Miklaszewska studentka ASP  zaprezentuje współczesna grafikę kaszubsku, a redaktor naczelny „Kuriera Bytowskiego” Piotr Dziekanowski i redaktor naczelny „Pomeranii” Dariusz Majkowski powiedzą jak zrobić gazetkę szkolną czy fotokomiks po kaszubsku.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Karta uczestnictwa ► pobierz 

Program ► pobierz