Najô mòwa – Program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o regionie

Najô mòwa – Program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o regionie

Opracowanie – Irena Brzustewicz i Halina Winczewska 


I  Etap Szkoły Podstawowej Klasy I-III ► pobierz
Zgodny z założeniami Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego – Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008 

{edocs}/dokumenty/pomoce_dydakt/Najo mowa.pdf{/edocs}