Medal Stolema – zgłaszanie kandydatur

W tym roku również odbędzie się bardzo ważny dla kaszubszczyzny moment – wręczenie Medali Stolema. Organizowany przez Klub Studencki Pomorania.

Można już przesyłać swoje kandydatury, osób (instytucji), które na niego w tym roku zasłużyły.

Warto brać pod uwagę ogromne zasługi, jakie ta osoba lub instytucja poczyniła dla Kaszub i Kaszubów.

Swoje zgłoszenia wraz z odpowiednim uzasadnieniem należy wysyłać listownie na adres: KS Pomorania, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk; bądź mailowo, e-mail: pomorania.sekretariat@gmail.com.

Zgłoszenia można wysyłać do 13 listopada 2017 roku.